ZOMBOR VÁROS- Oktatás, nemzetközi kapcsolatok, kisebbségügy

Pribilla Attila végzettsége szerint filozófiatanár, Szakács Csaba jogász. Más- más poszton, de mindketten Zombor Város tisztségviselőiként ügyködnek. Közösség- és térségépítő munkájuk során elért eredményekről, tervekről nyilatkoztak.

Pribilla Attila Zombor Város segédpolgármestere, a VMSZ zombori helyi szervezetének elnöke elmondta, az egyik legnagyobb eredménynek tartja, hogy a Magyar Nemzeti Tanács és a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság segítségével sikerült megtartani a magyar nyelvű iskolai tagozatokat ebben a tanévben. Néhány kivételével megmentették a pedagógusi munkahelyeket is. A zombori Testvériség- Egység Általános Iskolában ősszel nem lesz magyar elsős. Ennek ellenére a tanítók állása nincs veszélyben, ugyanis az iskola jelentkezett egy, a magyart, mint környezetnyelvet oktató programba. A zombori Testvériség- Egység Általános Iskola központi szerepet betöltve összefogná a zombori iskolákba járó gyerekeket, akik magyarul tanulnának.

pribilla-attila2

 

A Zombor Városhoz tartozó települések iskoláiban jelentős fejlesztések zajlottak. Padok, könyvek, számítástechnikai eszközök kerültek az intézmények tulajdonába, javítási munkálatokat végeztek több épületen. A zombori Testvériség- Egység Általános Iskolában zajlott a legnagyobb munka, a külső burkolatot és a tetőzetet teljesen felújították, az épületen belül is eszközöltek néhány fejlesztést. A legjelentősebb, hogy a Tartományi Sport- és Ifjúságügyi Titkárság segítségével felújították a tornaterem padlózatát Mindezekre a zombori építkezésekre összesen 20 millió dinárt sikerült elkülöníteni.

A nemzetközi kapcsolatok terén egyik nagyon jelentős előrelépés a Duna- Pannon Régió nevű kezdeményezés, amely Magyarországról Baja és Mohács, Horvátországból Eszék és Pélmonostor, Szerbiából Apatin és Zombor részvételével zajlik. Célja, létrehozni egy kistérséget, amely sajátos arculattal rendelkezik majd, elősegíti, hogy megvalósítsák közös projektumaikat. Apatin és Zombor térségében külön hangsúlyt kapott a turizmus, a kis- és középvállalatok fejlesztése, a környezetvédelem és az infrastrukturális fejlesztések, például gátaké, útvonalaké. Ezek között is Bezdánban az dunai és a sebesfoki zsilip revitalizációja, a Zombor és Béreg közötti útszakasz teljes valamint a Kupuszina és Monostor közötti útszakasz részbeni felújítása. Pályázásuknak köszönhetően várható, hogy a béregi határátkelőt átkategorizálják teherforgalmi határátkelővé. Ezáltal mind a bajai partnerek, mind az itteni térség számára könnyebbé válik a közlekedés, az eddig járműforgalommal terhelt szakaszokon.

Ami a turizmust illeti, készül majd egy weboldal, ahol helyet kap minden település ismertetője és a közös programok, de fejlesztenék a kerékpár- turizmust is. A turizmuson belül kiemelten kezelik majd a kisebbségeket és a művelődést, nemzetiségi fesztivált szerveznek változó helyszíneken.

Tervük, egy konzorcium által formalizálni az együttműködést, hogy a Duna- Pannon Régió, egy a Duna Stratégia által egységes egészként lépjen majd a határon átnyúló IPA- projektumokban és a megnyíló európai lehetőségek felé.

Gellér Ágnes fotója

Gellér Ágnes fotója

A nagy léptékű projektumok mellett legalább olyan fontos megőrizni a folytonosságot. Szakács Csaba kisebbségügyi városi tanácsos kezében valósul meg az a kisebbség- jogvédői kapocs, amelyik összeköti a problémát a megoldás lehetőségével. Elmondta, az önkormányzatiság szintjén, legyen az közintézmény, közvállalat, városi közigazgatás, pályázati pénzek leosztása, programok szervezése, helység- vagy utcanév táblák kérdése, oktatásügy, a kisebbségek jogai nem sérülhetnek. Ez folyamatos odafigyelést és tárgyalóképességet igényel. A tanácsos úr a gyakorlatban is szembesül a problémákkal, hiszen szülőfalujában, Csonoplyán a művelődési egyesület és az Egyházközség elnöki, a Helyi Közösség alelnöki és a Méhészegyesület ügyvezetői posztját tölti be. Tisztségeinek mindegyike a magyarság létére fókuszál. Mint mondta, Csonoplyán, magyar nyelvű iskolai oktatás híján, a több lábon álló, egyesületi, egyházközösségi és civil érdekvédelem eszközével küzdenek a szórványban való megmaradásért.

szakacs-csaba22szakacs-csaba-timi

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.