Gyakori kérdések a gazdaságfejlesztési pályázatokról

A Prosperitati Alapítvány honlapjának ( http://www.prosperitati.rs/ ) Gyakori kérdések menü pontja ( GYIK ) alatt található frissítésekről tájékoztatjuk önöket:

Milyen állampolgárság szükséges a pályázáshoz?

Válasz: A pályázók körét az Általános szabályzat és az egyes pályázatokhoz rendelt pályázati szabályzatok határozzák meg. A fő szabály az, hogy magyar és szerb állampolgársággal is rendelkeznie kell a pályázóknak. Az Általános szabályzat értelmében:

,,A pályázaton való részvételre jogosultak azok a természetes személyek, akik Szerbia Köztársaság és Magyarország állampolgárságaival és Vajdaság AT területén bejegyzett lakcímmel rendelkeznek, illetve azok a Vajdaság AT területén nyilvántartott székhellyel rendelkező jogi személyek, amelyeknek alapítója és/vagy dolgozói jelentős része olyan természetes személy(ek), aki(k) rendelkezik(nek) Szerbia Köztársaság és Magyarország állampolgárságaival és Vajdaság AT területén bejegyzett lakcímmel.”

Az idei, s a következő két évben több pályázati kör megjelentetését tervezzük, amennyiben idő közben eleget tesz a feltételeknek, később is tud pályázni. A magyar állampolgárság a megszokott módon továbbra is igényelhető.

Csak a 40 évnél fiatalabbak pályázhatnak?

Válasz: Nem. A pályázati szabályzatok nem tartalmaznak kor szerinti megkötést, kivétel a falusi házak vásárlására kiírt pályázat, ahol az egyik félnek 45 évnél fiatalabbnak kell lennie, azaz olyan személy lehet, aki 1971. január 1-je után született.

Gondot jelent, ha a pályázathoz mellékelt dokumentum (pl .előszámla)szerb nyelven van kiállítva?

Válasz: Ez nem jelent problémát. A szabályzatok értelmében a pályázás nyelve magyar, azonban az intézmények, jogi személyek által kiadott dokumentumokat szerb nyelven is be lehet adni a pályázathoz. Az Alapítvány indokolt esetben, pl. elszámoláskor kérheti a dokumentumok fordítását.

Pályázhat-e fejőállásra az, aki nem vállalkozó, hanem termelő?  

Válasz: Nem pályázhat, mivel nincs a célnak megfelelő pályázat kiírva, azonban egy következő körben, amennyiben megjelenik ilyen pályázati kiírás, akkor pályázhat. A mezőgazdasági pályázatok kiírásaira bejegyzett földműves gazdaságok hordozói pályázhatnak, jogi személyek, vállalkozók, vállalkozások, szövetkezetek nem.

 Mezőgazdasági termelő, akinek nincs vállalkozása, de van engedélye tanyaturizmusra, pályázhat-e a turisztikai fejlesztésre?

Válasz: Nem. Idegenforgalmi fejlesztésekre olyan egyéni vállalkozók, mikro- és kisvállalkozások pályázhatnak, akik eleget tesznek a pályázati szabályzatban támasztott feltételeknek. Az önkormányzatnál bejegyzett falusi vendéglátók, természetes személyek nem pályázhatnak.

 Mi az előszámla érvényességének ideje?

Válasz: A szabályzat értelmében 60 nap.

Lehet-e behozni külföldről eszközöket?

Válasz: Nem. Az eszköz származhat külföldről, kivételes esetben lehet használt gép is, de hazai, megfelelő tevékenységet folytató forgalmazótól lehet csak megvásárolni, a pályázó nem hozhatja be külföldről.

Mikro- és kisvállalkozók eszközbeszerzésére kiírt pályázaton sütő berendezés vásárlása lehetséges-e?

Válasz: Igen, amennyiben illeszkedik a pályázó tevékenységi köréhez. Ha a pályázó példának okáért pék, akkor igen, amennyiben gépjármű szervize van, akkor nem.

Továbbiak a következő linken találhatóak, illetve kérdezhetnek Önök is itt: http://www.prosperitati.rs/gyik

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.