XL.Durindó és LIII.Gyöngyösbokréta-Nyugat-bácskai részvevők