Múzeumi pecsétnyomat készítés- Nemesmilitics, Doroszló