A kúlai Regécz Lászlót a VMMSZ Plakettjével díjazták

Regécz László a Plakett- díjjal

Tegnap, január 14- én tartották a Magyar kultúra napja 2017. évi délvidéki központi ünnepségét a zentai Művelődési Házban, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség szervezésében, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, a Thurzó Lajos Művelődési- Oktatási Központ és a Zentai Magyar Kamaraszínház társszervezésében.

Az ünnep alkalmával Plakett kitüntetésben részesült Regécz László kúlai művelődésszervező. A kúlai Népkör MMK terjesztette fel Regécz Lászlót a rangos kitüntetésre. A méltatás az alábbiakban olvasható:

Regécz László Újverbászon született 1947. október 3-án. Az elemi iskolát Kúlán, az akkor Kőrösi Csoma Sándor nevét viselő intézményben járta ki magyar nyelven. Tanulmányait a helyi közgazdasági középiskolában folytatta.

Az idei évben ünnepli hetvenedik születésnapját. Ezt nem emlékeztetőül jegyezzük meg, inkább annak érzékeltetéséül, hogy 2017-ben ötvenegy éve lesz annak, hogy Regécz László művelődésszervezőként porondra lépett.

1966-ot írunk, annak őszében járunk akkor, amikor mindössze 19 évesen beiratkozik a helyi Bartók Béla Művelődési Egyesületbe – a Népkör Magyar Művelődési Központ jogelődjének tekinthető egyesületbe. Fiatal kora ellenére komoly feladattal bízzák meg: legyen az egyesület titkára! És ez a sokrétű és kiismerhetetlen, mindig új horizonttal bővülő feladatkör, pontosabban az ekkor megtanultak mind a mai napig meghatározzák életét, életvitelét. Nincs olyan művelődő közösség Kúlán, ahol Regécz László ne lenne otthon, ahová ne invitálnák be, ahová ne hívnák el, ahol ne ajánlaná fel segítségét, akik ne bíznának rá fontos és felelősségteljes feladatokat. Az 1967/68-as évad elején csupán egy szereplő helyére ugrott be (egy estére helyettesíteni), végül 1990-ig ott maradt, erősítette a kúlai Kulturális Központ magyar színjátszó társulatát. Ebből az egyetlen apró kis epizódszerepből tehát egy fél életre szóló együttműködés született. Mindez nem csupán a színpadot jelentette. Azon túlmenően, hogy tizenkét előadásban és több zenés darabban is játszott, vállalta, hogy hat előadás zenei felelőse lesz… Mindezek mellett számtalan alkalommal vállalt szerepet felnőttek és gyermekek számára készült szerb nyelvű előadásokban is. A Köztársasági (később Szerbiai) Amatőr Színházak Fesztiválja szervező bizottságának állandó tagja 1973-tól.

A fent leírtakból, úgy gondoljuk, kitűnik, Regécz László fontos szerepet vállalt/vállal a közösségek megszervezésében, a műkedvelő és öntevékeny színjátszó társulatok munkájában, munkájuk segítésében, a helyi magyar művelődési élet fejlesztésében és annak felvirágoztatásában. De – minthogy 1966 óta a helyi Katolikus Egyház kórusában is aktív tag – a zene, a kórusmuzsika is szerves részévé vált életének. Hogy mit is jelent pontosan ez az aktív tagság? Csupán annyit, hogy részt vesz a kórusok munkájában, kottákat nyomtat, egybetartja a tagságot, rendezvényeket tervez és szervez... Talán nem is lepődünk meg már azon, hogy a Népkör Magyar Művelődési Központ keretében 2010-ben alakult Bartók Béla kamarakórus és a 2012-ben életre hívott Árvácska népdalkör meghívta, Őt hívta meg, hogy segítse indulásukat, egyengesse pályájuk kezdetét, tartson velük kivirágzásukban is. Gondoljunk csak bele, mennyi áldozatkészség, de mennyi hálát rügyező pillanat!

Regécz László tehát a mindig látható láthatatlan. Ekként tűnik elénk fényképezőgépe és adattára, adatbázisa mögül is… Kerek tíz esztendeje, hogy fotókkal is dokumentálva jegyzéket készített a kúlai katolikus temetőben található sírhelyekről, az itt eltemetett személyekről. 2010-ben, úgyszintén felkérésre, hasonlóképp készítette el adatbázisát a helyi református-evangélikus temetőben nyugvó személyekről. 2013-ban a helyi zsidó temetőről készülő adatbázis alapjait igyekszik lerakni – első lépésben a megfelelő fényképtárat hozva létre.

Regécz Lászlónak a mindennapi, a művelődésszervezéshez kötődő tevékenységéről nehéz volna ebben a méltatásban beszámolni – annyit remélünk, hogy sikerült valamennyire felvillantanunk, mennyire sokrétű és sokfelé szólító az. Számunkra, itt, a szórványban még inkább jelentőségteljes egy ilyen személy jelenléte, együtt lélegzése a közösséggel!

Regécz László több mint ötven éve igyekszik hozzájárulni a szórvány és ezzel együtt az egyetemes magyar kultúra és közművelődés gazdagításához. Úgy érezzük, méltó a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség Plakett elismerésére.

Népkör Magyar Művelődési Központ, Kúla

 

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.