Példája hordoz és példáját hordozom, egész életemben – kérlelhetetlenül, rendületlenül- Magyar Életfa díj ~ Aranyplakett elismerés ~ Plakett elismerés- A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség várja a felterjesztéseket

Erős és élő közösségeink – egyáltalán a lehetőségek és feltételek – megteremtésében,

a közösségek megtartásáért egyének, csoportok, társulások, intézmények vagy egész intézménnyel felérő személyek szolgálnak. Sokszor és legtöbbször erejükön felül, mérhetetlen alázattal, elhivatottsággal, mély és tántoríthatatlan hittel abban, hogy van még mindig keresni és kutatni való, s hogy a szülőföld marasztaló és egyben megtartó.

Köz- és közösségi szolgálat ez, értékteremtés, kérlelhetetlen teherbírás és rendíthetetlen erő: csendes és dolgos munka, a derű és a közösségszeretet tettre váltása. Élet- és értékszeretet, amelyben benne munkál az a remény is, hogy az mások számára is fontos.

Nem mulaszthatjuk el kimondani: mindez nincs a lélek és a gondviselés, de elhivatottság és tehetség nélkül sem. Nincs és nem is lehetne, lehetett volna, nem lehet azok nélkül, akiknek a hitelesség jelenti az alapot – pontosabban ez jelent mindent!

Mindent: a gyökereket nem megfeledő merészségnek hitét és hűségét, amelyből elköteleződés, küldetésvágy és -tudat táplálkozik, fakad. Az, hogy miként tudjuk birtokba venni a tájat, miként vállaljuk, hogy közösségünkért munkálkodunk, amely valamilyen egyszeri és apró csodaként – beleíródva közösségünk történetébe – példaadó szolgálatként is testesül!

A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség életműdíja, a Magyar Életfa díj, a példaértékű életpályák, pályaívek elismerésére alapított Plakett és a Kárpát-medence magyar közösségeiért vállalt és végzett hiteles őrző és teremtő munka elismeréséül létrehozott Aranyplakett arról a kötelességről és felelősségről beszél, hogy ezen életművek és életpályák mellett nem mehetünk el szótlanul. Mindez arról kell, hogy szóljon, hogy az évtizedek küzdelmeit, tanítói munkáját, alkotói, művészi pályáját, a mindennapi tenni akarást és annak hitét méltóképp köszönjük meg, az előtt méltóképp tudjunk elismeréssel adózni. Hisz mindennapi hitükkel, de közösségteremtő derűjükkel is különlegesen sokat adtak mindnyájunknak. Őnélkülük közösségünk, értékrendünk és értékszeretetünk messze került volna, messze kerülne álmától, vágyaitól, erejétől – jövőképétől.

A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség a fent leírtak alapján tisztelettel kéri a művelődési egyesületeket, civil szervezeteket, művészeti és művelődési intézményeket, érdekérvényesítő és a vajdasági magyar közösségért szolgálatot vállaló szervezeteket, egyúttal pedig a magánszemélyeket is, hogy segítsék az érdemes és kimagasló személyi, de az alkotó közösségekben és egyesületi, szervezeti, közösségi szinten elért teljesítmények megbecsülését és méltó elismerését.

Amennyiben egy-egy közösségben:

  • az anyanyelvápolás, 
  • a népzene, a néptánc, a közművelődés, a népművelés, a néprajz,
  • a színházművészet, a versmondás, a bábművészet, az irodalom, 
  • a hangszeres zeneművészet és kórusművészet, 
  • a film- és fotóművészet, a mozgóképkultúra, 
  • a képző- és iparművészet, a művészettörténet, a tárgyalkotó népművészet, az építőművészet, 
  • a pedagógusi, a kutatói munka, a történészi kutatások, 
  • a közösségi és kulturális emlékezet- és a helytörténet-kutatás terén, 

a közösség összefogásáért és formálásáért, a nemzeti összetartozás erősítéséért, kulturális identitásunk gazdagodásáért, a nemzettudat fejlesztéséért végzett tevékenységet és teljesítményt méltónak találják valamely díjra, úgy mindenképp éljenek a felterjesztés lehetőségével és felelősségével.

Az írásos felterjesztéseket – amelynek tartalmaznia kell az elismerésre javasolt személy vagy szervezet rövid pályarajzát, bemutatását, a javaslat indoklását, továbbá a felterjesztő és felterjesztett adatait (telefonszám, postacím, villámpostacím) – legkésőbb 2023. november 17-éig szükséges megküldeni elektronikus formában az office@vmmsz.org villámpostacímre vagy postai úton a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség címére (24000 Szabadka, Kossuth Lajos tér 4.).

A VMMSZ kéri, hogy a felterjesztéseket legfeljebb kettő A4-es gépelt oldal terjedelemben tegyék meg, a szöveg végén pedig tüntessék fel mind a felterjesztő, mind pedig a felterjesztett telefonos és e-mailes elérhetőségét, valamint lakcímét/székhelyét is.

A döntést a beérkezett felterjesztések alapján a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség Elnöksége 2023 decemberében hozza meg.

Az elismeréseket a Magyar Kultúra Napja 2024. évi délvidéki központi ünnepségének keretében nyújtják át a díjazottaknak.

 

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.