Bordás Győző az idei Herceg János- díjas

A Lovas Ildikó író, kritikus, szerkesztő, műfordító, a Dr. Silling István nyelvész, író, néprajzkutató, a Fekete J. József író, irodalomkritikus, az L. Móger Tímea költő, a zsűri elnöke alkotta bírálóbizottság 2023. április 17- én meghozott, egybehangzó döntése alapján a zombori Bielitzky Károly Városi Könyvtár a 2023. évre szóló Herceg János Irodalmi Díjat eddigi életművének jelentősége elismeréséül Bordás Győző prózaírónak, kritikusnak, szerkesztőnek adományozza. 

Dr. Silling István az indoklásban, a díjazottat köszöntve és ,,könyvembernek” nevezve,  egyebek mellett így fogalmaz:

,,A 75 éves Bordás Győző, a vajdasági magyar folyóirat- és könyvkiadásban Herceg János méltó utódja, az elkötelezett újságíró, szerkesztő és a szülőföldjéhez szépíróként ragaszkodó literátor érdemelte ki idén a Herceg János Irodalmi Díjat. 

Bordás Győző magyartanári képzettségét iskolában sohasem kamatoztatta. Ő a kezdeti televíziós újságírás után mintha élethossziglani szerződést kötött volna az újvidéki Forum kiadóházzal, ahol megannyi feladat várt rá: szerkesztett magyar nyelvű lapot, folyóiratot, könyveket, istápolta a honi képzőművészetet bemutató sorozatunkat, regényeiben a közép-bácskai kisváros, Verbász embereinek hagyományait, dolgos hétköznapjait örökítette meg. Annak a régiónak, amelyben Bordás Győző született (…) A Forum Könyvesházban betöltött kisebb, majd egyre nagyobb és felelősségteljesebb funkciói nem sok időt hagytak számára a regényírásra. A Fűzfasíp, a Csukódó zsilipek és A katonaszökevény trilógia után és közben születtek esszéi, rövidebb prózai írásai, amelyek az Üvegház című gyűjteményes kötetében jelentek meg. Így vált ő is, akár Herceg János, a most elnyert díjának névadója egy nemzetiségi kultúra napszámosává, újságírójává, írójává, szerkesztőjévé, könyvkiadójává…” 

A rangos díj ünnepélyes átadása az ősszel megrendezésre kerülő Dunatáji Herceg János Nap keretében történik majd. 

A Dr. Silling István által írt indoklás teljes szövege az alábbiakban olvasható:

Könyvember

Bordás Győző köszöntése

A 75 éves Bordás Győző, a vajdasági magyar folyóirat- és könyvkiadásban Herceg János méltó utódja, az elkötelezett újságíró, szerkesztő és a szülőföldjéhez szépíróként ragaszkodó literátor érdemelte ki idén a Herceg János Irodalmi Díjat. 

Bordás Győző magyartanári képzettségét iskolában sohasem kamatoztatta. Ő a kezdeti televíziós újságírás után mintha élethossziglani szerződést kötött volna az újvidéki Forum kiadóházzal, ahol megannyi feladat várt rá: szerkesztett magyar nyelvű lapot, folyóiratot, könyveket, istápolta a honi képzőművészetet bemutató sorozatunkat, regényeiben a közép-bácskai kisváros, Verbász embereinek hagyományait, dolgos hétköznapjait örökítette meg. Annak a régiónak, amelyben Bordás Győző született, történelmi jelentőségű irodalmi művei vannak, gondoljunk csak Majtényi Mihály nagy regényeire, az Élő víz vagy a Császár csatornája címűekre. Ezt folytatta éppen idén társszerzőként bátyjával, néhai Bordás Attila molinológussal a Csatorna született című kiadvánnyal, s ezzel is a hercegi világismeret és élettérképzet folytatója. Ahogyan Herceg János irodalmi attitűdje Zombort állítja életműve középpontjába – megnevezve vagy a sorok közé rejtve – úgy örökíti s menti meg az utókornak Bordás, nem helytörténeti síkon, de a szépirodalomba is beágyazva a többnemzetiségű Verbász levegőjét. De helytörténészként is itt van, amint már említettem, a legújabb könyvével. És a képzőművészetünket is fontos ismeretekkel gazdagította, hiszen a verbászi szomszédjáról, Pechán Józsefről többször is megszólalt: könyvet írt, esszéket közölt, kiállítást szervezett és nyitott meg, ugyanis nem kellett messzire mennie a kutatásban, mert jól ismerte Pechán Bélát, az immár világhírűvé váló Józsefnek, a fiát, aki szintén festőművész volt.

A Forum Könyvesházban betöltött kisebb, majd egyre nagyobb és felelősségteljesebb funkciói nem sok időt hagytak számára a regényírásra. A Fűzfasíp, a Csukódó zsilipek és A katonaszökevény trilógia után és közben születtek esszéi, rövidebb prózai írásai, amelyek az Üvegház című gyűjteményes kötetében jelentek meg. Így vált ő is, akár Herceg János, a most elnyert díjának névadója egy nemzetiségi kultúra napszámosává, újságírójává, írójává, szerkesztőjévé, könyvkiadójává – hogy Németh István hasonló műfajú és elkötelezettségű írónkat idézzem kissé szabadon. Hogy most a méltatásban említett nevek: Herceg János, Majtényi Mihály és Németh István után e sorban említem Bordás Győzőt, akkor ezt azzal a meggyőződéssel teszem, amit társaim a bíráló bizottságban (Lovas Ildikó író, Fekete J. József akadémikus, író, L. Móger Tímea költő) velem együtt őszintén vallanak: Bordás Győző valóban kiérdemelte ezt a díjat.

 

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.