Elszántságra és tenni akarásra nevelni a jelenkori ifjakat

Március 15- én a Magyar Polgári Kaszinóban tartottak megemlékezést és koszorúzást. 

Az ünneplő közösséget Szlákó József, a Magyar Polgári Kaszinó elnöke köszöntötte. Beszédében egyebek mellett hangsúlyozta:

,,A márciusi ifjaktól örökségül kaptuk a kitartás, a bátorság, a küzdelem és a szabadságszeretet eszméjét. Nekünk majdnem mindaz megvan, amiért 1848- ban küzdöttek, mégis úgy érzem, nem minden esetben tudjuk ezt értékelni, legyen szó kultúráról, oktatásról, vallásról. Ezért fontos fiataljainkat továbbra is elszántságra és tenni akarásra nevelni. Ez a feladata intézményeinknek, civil szervezeteinknek, egyesületeinknek. Az elmúlt időszakban a délvidéki magyarság bebizonyította, nagy tettekre képes. Eredményeket úgy lehet elérni, ha összefogunk és egységesek vagyunk. A Magyar Polgári Kaszinó is része ennek az összefogásnak. Szerény, de határozott igyekezetünk nem marad észrevétlen. A Kaszinó nemrég megkapta Zombor Város plakettjét. Ami azt bizonyítja, egyesületünk, ebben a többnemzetiségű környezetben, tiszteletben tartva más nemzetiségek értékeit, hagyományaink ápolása, közösségeink erősítése valamint identitásunk megőrzése céljából példaértékűen tevékenykedik…”

Dr. Nagy Dániel, a Szabadkai Főkonzulátus konzulja Orbán Viktornak, Magyarország miniszterelnökének üzenetét tolmácsolta. Ebben egyebek mellett elhangzott:

,,1848 különleges helyet foglal el a világtörténelem lapjain. 175 év távlatából is csodálattal emlékezünk erre a makulátlan fényű napra, amikor a magyar nemzet vérontás nélkül, békében és egyetértésben vívta ki a szabadságát. Mi, magyarok történelmünk során sokszor bebizonyítottuk, hogy bátran fel merjük venni a harcot a ránk zúduló ellenséges túlerővel, ugyanakkor más nemzetekhez hasonlóan, mégis jobban szeretünk élni a szabadságban, semmint meghalni érte. Évtizedeken át joggal és őszintén remélhettük, azt, hogy Európa földjén nem pusztíthat többé háború. A mostani szörnyű időkben ezért még inkább szükségünk van a magyar szabadság iránytűjére, amely történelmünk annyi vészkorszakán vezetett már keresztül bennünket. Békére vágyunk és a béke pártján állunk…” 

Az ünnepi műsorban felléptek a Kaszinó fiatal versmondói, továbbá énekelt a Dalárda, Juhász Raffael és ft. Drobina Gábor zenei kíséretével.

A műsort Cselenák Kornél vezette.  

A megemlékezést koszorúzás követte. Schweidel József aradi vértanú mellszobránál elhelyezte az emlékezés virágait Magyarország kormánya nevében dr. Nagy Dániel, a Szabadkai Főkonzulátus konzulja, a Magyar Nemzeti Tanács képviseletében Lennert M. Tímea koszorúzott, Zombor Város koszorúját Ljiljana Tica polgármester helyettes és Jankovich Szilárd városi tanácsos helyezte el, a Vajdasági Magyar Szövetség Nyugat-bácskai Körzeti szervezete nevében dr. Goretić Vámoser Györgyi és Pribilla Attila koszorúzott, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége képviseletében Szladek László helyezte el az emlékezés virágait, a Szent György Lovagrend nevében ft. Verebélyi Árpád lovag, Konc Ferenc lovag, Budai István lovag és Diósi János prior koszorúzott, a 7- es számú Huszárezred és a Vitézi Rend koszorúját vitéz Holló Róbert és vitéz Holló Antal helyezte el, a Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Kara zombori kihelyezett képzésének hallgatói, Püspök Noémi és Csetvei Alexandra koszorúztak, a Magyar Polgári Kaszinó koszorúját Szlákó József elnök és Rezicska Károly alelnök helyezte el.  

Fotók: Rezicska Károly és Nyugat-Bácska Portál

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.