A magyar kultúra nyugat-bácskai díjazottjai

Január 27- én a Zentai Művelődési Ház színháztermében tartották a Magyar Kultúra Napja délvidéki központi ünnepségét, amelynek házigazdája Zenta város, szervezője a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet.

Ünnepi beszédet mondott Sutus Áron, a VMMSZ elnöke, a jeles eseményt megtisztelték jelenlétükkel a politikum, a köz- és a vallási élet vezetői, képviselői.  

A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség a délvidéki központi ünnepsége keretében a példaértékű, valamint az eddigi életpályák elismeréséül osztja ki díjait. 

Ez alkalommal több nyugat-bácskai személyiség, illetve alkotás is szerepelt a kitüntetettek között. 

Magyar Életfa Díjat vehetett át a bácskertesi-kupuszinai Csizmadia házaspár, Anna és János, a helyi népi kultúra éltetői.   

A felterjesztésben olvasható:

,,Közel ötven éve tevékenykednek a közösség részeként, a közösség javára. Mindketten többgenerációs parasztcsaládban nőttek fel. Magukba szívhatták és szívták dédanyáik, nagyapáik, őseik életéből, meséiből, vallásosságából, példaértékű szolgálatából és kitartásából mindazt ami meghatározta későbbi rendíthetetlen elszántságukat, hitüket az őseik iránti tisztelet, nemzeti identitásuk megőrzése, erősítése mellett, a szokásvilág, hagyományaik, hagyatékuk, kultúrájuk, anyanyelvük ápolása, éltetése, továbbadása mellett (…) Mindennapi hitükkel és közösségteremtő, alázatos lényükkel, derűjükkel sokat adnak mindnyájunknak!”

Plakett elismerésben részesült Szakál Mónika, szilágyi magyartanár és művelődésszervező.  

A szilágyi József Attila Művelődési Egyesület által megfogalmazott felterjesztésben egyebek mellett a következő áll:

,,Szakál Mónika Kupuszinán 1987- től 1993- ig, majd 1993- tól Szilágyin tanított magyartanárként, összesen 30 évig. 

Jelenleg a szilágyi Kis Ferenc Általános Iskolában dolgozik könyvtárosként, az összevont magyar tagozaton tanítja a szerb mint környezetnyelvet és a német nyelvet, valamint zénét is tanít a felső tagozatokon. Szép eredményeket ért el a tanítványaival a községi, körzeti, tartományi, nyugat-bácskai és a lakitelki szavaló- és prózamondó versenyen, egyik tanítványa Vajdaságot képviselte a budapesti, magyar kultúra napja alkalmából szervezett rendezvényeken. Sok szép helyezéssel tértek haza a községi, körzeti és köztársasági magyar nyelv és helyesírási versenyekről.

(…)

A Búzavirág asszonykórust közel két évtizede vezeti, Borvirág férfikórust 10 éve. (…) Bizonyos, hogy összetartozás-érzésünk és magyarságtudatunk az Ő tevékenysége nélkül nem tudna újból és újból a reményt jelentő holnapba ilyen erővel és elszántsággal kapaszkodni!”

Fotó: Dinovizija

Bácsgyulafalva szülötte mgr. Hajnal Jenő Aranyplakett díjban részesült. Sutus Áron VMMSZ- elnök, sokak nevében írt indoklásában egyebek mellett az alábbiakat olvashatjuk:

,,Szívós akarat. Soha ki nem alvó remény. Szerénység és alázatosság. Emberszeretet és rendületlen derű. Fogadalom és hagyomány. Hűség és olthatatlan nemzetszolgálat. Számadás és vallomás. Az ösztönző és megtartó táj kirajzolása. Közösséggé szervezett közösségismerők. Falakat emelő hit és erő. Oszlop és pillér. Hogy nem elég csak mondani az igazat és a jót: jót és jól is kell cselekedni.

 (…) 

Eddigi életpályájának értékteremtő origóit, állomásait, a Délvidék és a Kárpát-medence magyarságára is kisugárző cselekményeit próbáljuk összegezni. Annak az életútnak az állomásait, amely a tántoríthatatlanságot állítja elénk. Amely arról mesél és arra biztat, hogy bármerre is visz az élet, a közösség- és nemzetszolgálat jegyében való cselekvés lehet egyedül a mindennapok magja.

(…) 

Ma, amikor átadjuk Neki legrangosabb elismerésünket, tántoríthatatlan nemzetszolgálatát, a csöndes ragyogásban való és a csöndes ragyogást felismerő hitét, önértésünkért, önkifejezésünk hitelességéért vállalt mindennapjait, a megmaradást vágyó és vállaló délvidéki magyar közösség oltalomért fohászkodó, zsoltárral felszentelt cselekvő szolgálatát, segítő példaadását köszönjük meg neki…” 

Fotó: Dinovizija

A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség szépirodalmi kiadványok kategóriában a 2022. évi Legszebb könyv díjat a zEtna Kiadónak ítélte oda a zombori szerző, Vasagyi Mária Eszter könyve című kötetéért.  

Az ünnepi műsorban fellépett a zentai Mécsvirág együttes, a zentai Musica Sacra kórus, Edelényi Magdolna vezényletével, továbbá Berec-Csizmadia Anna. 

Fotó: Dinovizija

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.