Gyászjelentés

A szabadkai Egyházmegye értesíti a papságot, szerzetesnőket, szerzeteseket, az egyházmegyei világi híveit, barátokat és ismerősöket, hogy az örök életben való hittel főtisztelendő Sztrikovits János címzetes prépost, nyugalmazott újvidéki plébános 2022. november 17- én, életének 84., papságának 57. évében a szentségekben megerősítve visszaadta lelkét a Teremtőnek. 

Földi maradványait 2022. november 22- én 14 órakor helyezik ravatalra a bezdáni alsó temető ravatalozójában és az érte fölajánlott gyászmise után örök nyugalomra helyezik a bezdáni temetőben. 

Nyugodjon békességben. 

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.