Új korszak kezdődhet Szerbia hulladékkezelési gyakorlatában- A határmenti Zombor városa mintaértékű innovációs projektet indíthat a hulladékkezelés terén

2022. szeptember 30., péntek; Zombor

A hulladékkezelés korunk egyik legégetőbb komplex problémája, amely innovatív megközelítést és sürgős megoldást igényel, hiszen a fenntartható fejlődést és körforgásos-gazdaság modelljét alapvetően meghatározza. Az Európai Bizottság adatai szerint ma az Unió területén élők átlagosan 500 kg szemetet termelnek évente. Az összesen körülbelül 225,7 millió tonna szemét mindössze 48%-a lesz újrahasznosítva. A háztartási hulladék kezelésében nincs egységes gyakorlat az EU-ban: az uniós átlag alapján a háztartási hulladék 24%-a kerül hulladéklerakókba, de van olyan tagállam, ahol ez az arány a 70%-ot is meghaladja. Ennek kezelésében szintén vannak fejlettebb és már idejétmúlt technológiák – utóbbiak a balkáni régióban túlsúlyban vannak. A szerb határmenti városban, Zomborban most megvalósulhat egy olyan hulladékhasznosító üzem, amely nemcsak a körforgásos-gazdaság alapját teremti meg az innovatív hulladékhasznosítással, hanem azt egy új szintre emeli: energiahordozót állítanának elő a szemétből, amely most az energiaválság időszakában komoly gazdasági értékkel bír.

A szemét és hulladék egyidős az emberiséggel: mióta világ a világ, az ember szemetet termel. Ennek kezelése, illetve a szemlélet, hogy ez mit jelent, azonban már eltérő lehet országonként. 

Szerbiában a hulladékkezelési szektor nem rendelkezik megbízható adatokkal, illetve azok is hiányosak. Az ország nem rendelkezik korszerű hulladékkezelési tervvel. Elérhető adatok alapján elmondható, hogy a hulladék nagy részét nem kezelik megfelelően: Szerbia csupán 11 szabványos lerakóval rendelkezik, ahova 560 000 tonna hulladékot helyeznek el évente, de a hulladék nagy része a 138 db nem szabványos vagy a 3 500 db illegális lerakó egyikébe kerül. A Szerb Köztársaság adatszolgáltatása szerint, az évi 2,9 millió tonna hulladékból 600 000 tonnát nem gyűjtenek be, ami a hulladék körülbelül 20%-át teszi ki, ez az illegális lerakókba kerül. Szerbia tervei szerint 2025-ben csatlakozna az Európai Unióhoz, ettől az időponttól 11 éves átmeneti időszakot javasol a hulladékágazatra való szabványok bevezetéséhez – ám addig a prognózisok szerint a keletkezett hulladék mennyisége folyamatosan növekvő tendenciát mutat Szerbiában (de nem csak ott, hanem az Európai Unió 27 tagállamában is).

 

Zombor városa – ellentétben a sok nyugati-európai országban is alkalmazott gyakorlattal és meghonosodott szemlélettel – innovatív módon közelít a hulladék kérdéséhez: Dušanka Golubović, a város polgármestere elmondta, hogy „örülünk, hogy olyan partnert találtunk, aki nemcsak megértette az igényeinket, de a létező leginnovatívabb technológiát tudja városunkba hozni”. A Zombor városában az Európai Unió pályázatával megvalósuló projekt kivitelezője és megvalósítója a magyar tulajdonú Horge Technologies, amely a világon egyedülálló hulladékkezelési technológiát fejlesztett ki. 

 Ennek lényege az, hogy szemben az EU-ban bevett hulladékkezelési gyakorlattal, amely alapján a hulladékot elégetik (évi 61 millió tonna, a hulladék 27%-a), a Horge Technologies a hulladékból energiahordozót csinál: a normál égetés során energia keletkezik (például hőenergia), ám az energiahordozó azért más és értékesebb, mert az szállítható, tehát földrajzilag nem helyhez kötött (el lehet juttatni más városba), ahol villamos- és/vagy hőenergiaként hasznosítható, mindezek mellett átalakítható más anyagformákká (például hidrogén, ezáltal üzemanyag is lehet), továbbá más hasznos vegyi anyagok alapanyaga is lehet.

A technológia sokrétű felhasználási lehetősége kapcsán a Horge Technologies alapító-vezetője, Henger Károly úgy nyilatkozott, hogy „a technológiánk túl azon, hogy minden, a lakosság által termelt hulladékot képes feldolgozni, nem bocsát ki káros anyagokat, például mérgező dioxin nem jut a szabadba, mint például az égetőüzemek esetében, emellett talán a legnagyobb versenyelőnyünk az, hogy mi képesek vagyunk a hulladékból igazi értéket, azaz energiahordozót előállítani, amiből akkor és ott lesz energia, amikor és ahol arra szükség van.

Jelenleg a projekt előkészítése zajlik Zombor városában, ennek értelmében az önkormányzat a Horge Technologies-zal együttműködve előkészíti az EU-s pályázat feltételeinek történő megfelelést, hogy a legmodernebb technológiát alkalmazó hulladékhasznosító üzem valósulhasson meg Zomborban, ezzel irányt mutatva nemcsak Szerbiának, hanem az egész balkáni régiónak. 

A HORGE technológiájának Szerbiába történő adaptálása a Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Kft. támogatásával valósult meg.

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.