Sorsközösség a Mária-tisztelet jegyében

Idén is tömeges számban, csaknem 15 ezer, járművekkel, gyalogosan vagy kerékpárral érkezett zarándok vett részt a Doroszló-Szentkút Kisboldogasszonyi, búcsúi ünnepsorozatának két napján, szeptember 7- én és 8- án. 

Az előestén volt bűnbánati liturgia, gyónási alkalom, esti dicséret. Ekkor a szentmisét ft. Kürtösi Krisztián, a bátai Szent Vér Kegyhely plébánosa vezette. Ezt gyertyás körmenet és örvendetes rózsafűzér követte. Este szolgáltattak horvát nyelvű szentmisét a kegytemplomban, Vlč. Dušan Balažević vezetésével. A napot szentségimádás, virrasztó zsolozsma és rózsafüzér imádság zárta.

8- án, Kisboldogasszony napján  közös imádsággal kezdődött a nap, majd keresztúti áhítatosság, reggeli dicséret, dicsőséges rózsafüzér zajlott a szentkútnál. Tartottak horvát nyelvű szentmisét, Vlč. Andrija Vrbanić vezetésével, majd német nyelvű mise volt, HH. Josef Vogrinc szolgáltatta. 

Az ünnepi püspöki szentmisét Msgr. Böcskei László, nagyváradi megyéspüspök vezette.

Prédikációjában hangsúlyozta, a mai ünnepnapon Mária köszöntésében találkozunk egymással. Istenben megerősödve tudunk tovább haladni, egy világban, amely egyre sötétebb lesz. Rákérdezünk magunkban a vigasztaló anyai szeretetre, tudjuk azt, hogy Szűz Mária gondot visel ránk, de folyamatosan szeretnénk igazolva látni mindezt életünkben. Ebből az alázatos, áhítatos szándékból nyerjük a feltöltődést, amely nem más, mint Isten kegyelme a zarándokok számára. Ezáltal a megújulás útjára lépünk és könyöröghetünk a világ megtéréséért, megszentelődéséért. Megállapította továbbá, hogy az anyaországtól elcsatolt részeken élőknek jó találkozni a sorsközösségben. A Mária-tisztelők összetartoznak és gazdagodnak ennek az összetartozásnak az erejében. Megnyugvást, megerősödést és megőújulást kínál a Jelenések könyvének ,,napba öltözött asszonya”. Az az vegyük fel a harcot mi is a sötét erőkkel, legyen életünk hitvallás, továbbá Máriához hasonlóan sugározzunk mi is fényt a világban.

A szentmise végén ft. Verebélyi Árpád címzetes prépost, a Szentkút kormányzója köszöntötte a jelenlévő vendégeket, közreműködőket, segítőket: Balogh Györgyöt, Magyarország Szabadkai Főkonzulátusának konzulját, Hölvényi Györgyöt, a KDNP alelnökét, Európai parlamenti képviselőt, Mgr. Hajnal Jenőt, a Magyar Nemzeti Tanács elnökét, Jerasz Anikót, az MNT Végrehajtó Bizottságának elnökét, Pásztor Istvánt, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökét, a tartományi képviselőház elnökét, Kovács Elvira köztársasági képviselőt, a VMSZ alelnökét, Ökrész Rozália köztársasági képviselőt, Magyar Szó igazgatóját, Dubac Éva tartományi képviselőt, Csikós László tartományi képviselőt, Pelt Ilona tartományi segédtitkárt, Kudlik Zoltán tartományi segédtitkárt, Ótott Róbert  tartományi titkárhelyettest, Kern Imrét, Szabadka város alpolgármesterét, Újhelyi Nándort,  Törökkanizsa község képviselő-testületének elnökét, Tica Ljiljanát, Zombor város alpolgármesterét, Šimonov Ivan kabinetfőnököt, Jankovics Szilárd Zombor városi tanácsost, Péter Istvánt, a Dunatáj Egyesülés elnökét, Apatin község polgármesteri tanácsosát, Gellér Magdolnát a Zombor városi Képviselő-testület tagját, továbbá a Szent György és a Szent István Lovagrendek tagjait, a zentai Jézus szíve plébánia Musica Sacra kórus, a szabadkai Pro Musica kórus, a becsei Szent Antal kórus tagjait, a szabadkai Rézfúvós kvartettet, a gyalogos zarándokokat, a népviseletbe öltözött fiatalokat, a sajtó képviselőit.   

A búcsú két napján segédkeztek a helyi és környékbeli hívek. Az egyik figyelemreméltó zarándok-történet pedig a szabadkai tizenéves fiú, Gyémánt János Dominik személyében ,,jött szembe” velünk a hívők tömegében. Dominikot kisbaba kora óta elhozza nagymamája a doroszlói kisasszonyi búcsúba. Azóta is minden alkalommal együtt imádkoznak, végighallgatják a szentmiséket. Őszinte vallásosságuk és élő, örökítő hagyománytiszteletük példaértékű.   

                 

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.