Emlékkeresztet szenteltek a doroszlói Tájháznál

Július 23- án emlékkeresztet szenteltek Doroszlón, a Tájház épülete előtt, a Žarko Zrenjanin utcában, régi nevén Szentkút utcán.

Ft. Verebélyi Árpád címzetes prépost, esperes plébános szentelte fel a többféle fafajtából és bádogos munkával készült emlékkeresztet, amelyet Raj Rozália néprajzkutató, a Tájház tulajdonosa és két lánya: Bálint Kinga, Kokotović Rita, továbbá a barát, a kolléga, Nagy István állíttatott. A jeles esemény közreműködői: Joseph Vogrinc atya, továbbá a doroszlói Szent Imre Herceg Egyházközség, Klemm Valéria vezette kórusa valamint a Szent György Lovagrend helyi tagjai. 

Raj Rozália az emlékkereszt felállításának körülményeiről, annak szimbólum értékéről a következőket nyilatkozta: 

Nyilvánvaló, hogy a vallásos ember kötődik a vallási szimbólumokhoz is. Itt, a faluban úgy nőttem fel, hogy a nagyszüleim a Szentkúttól számított hetedik házban laktak. Teljesen természetes volt, hogy amikor a határba indultunk, befordultunk, egyet imádkoztunk és úgy mentünk ki dolgozni. A határban is voltak keresztek, de nekünk nem volt arra földünk. Amikor az ismerősünk, Resch György betegeskedő volt és egyik szobájában ott volt  a kereszt, ezzel a pléh Jézuskával, amely a földjük végén állt valaha, de a szülei már akkor nem éltek, nem volt, aki gondozza és behozatták onnan. Ebben az elanyagiasodott világunkban nagyon jó, ha az ember vallásos. Úgy gondoltam, szép és építő dolog lehet, ha az itteni vagy az idelátogató emberek végigmennek a Szentkút utcán, akkor ezáltal látnak majd egy keresztet, amely emlékeztet minderre bennünket. Ez egy maradandó dolog, amely generációkon keresztül itt állhat, ha az Égiek is úgy akarják. 

A keresztet szabadkai mesterek készítették, hat fajta fából és bádogos munkával.  A megfeszített Krisztus mellett a hétfájdalmú Szűzanya motívuma is megjelenik rajta. 

Így emlékezünk és ezzel a felirattal állíttattuk: Urunk dicsőségére, hálából és köszönettel…a sok jóért, amit kaptunk és ha történt rossz is, volt, aki segített valahogy túljutni mindazon. Az elődeim is arra tanítottak, hogy legyen egy olyan kapaszkodó az életben, akihez mindig fohászkodhatunk. A Szentkútra is kérni, könyörögni és hálát adni járnak a hívő emberek. Ez a szimbólum szintén minderre emlékeztet bennünket- hallottuk Raj Rozáliától.

A kereszt szentelést követően hálaadó szentmise zajlott a Doroszló-Szentkút kegytemplomában.

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.