A Magyar Nemzeti Tanács hivatalos nyelv- és íráshasználati stratégiájának tervezete (2021–2026) – Közvita

Anyanyelvi és nemzeti létünket nem képzelhetjük el jelenünk és múltunk ismerete és
tisztelete nélkül, mert belőlük megtartó erőt és irányt nyerhetünk jövőnk építéséhez, nem túlzás és nem ellentmondás azonban az sem, ha azt állítjuk, hogy anyanyelvünk elsősor-
ban bennünk él – vagy bennünk sorvad, s esetleg bennünk hal el. Közös felelősségünk azoknak a feltételeknek a megteremtése, amelyek között a közösségünk megtarthatja anyanyelvét és nemzeti azonosságát, akkor is, ha tudatában vagyunk: száz éve visszaszo- rulóban van a magyar nyelvhasználat.

Ennek a felelősségnek a tudatában készült el a Magyar Nemzeti Tanács 2021–
2026 közötti időszakra szóló hivatalos nyelv- és íráshasználati stratégiájának tervezete, amely egyszerre gondolkodik a nyelvhasználati jogok tényleges gyakorlásának keretei-
ben és a magyarul beszélő emberekben, és nem csupán a magyar nyelvért akar cselekedni, hanem az építhető és építendő anyanyelvi készségért, helyhez és körülményekhez szabva; de a stratégiatervezet nem kerüli meg a nyelvpolitika és a nyelvi tervezés kérdéseit sem.

Ennek a felelősségnek a tudatában számítunk minden érdeklődő megtisztelő közreműködésére és véleményére a dokumentum közvitáján, amelyet a Magyar Nemzeti Tanács 2021. április 15-étől 30-áig hirdet meg, és amelyre az érdekeltek észrevételeit és javaslatait a Magyar Nemzeti Tanács Hivatalának postacímére (Fasizmus áldozatainak tere 9., 24000 Szabadka) és/vagy villámpostán az  https://www.mnt.org.rs/ címre várjuk.
A dokumentum teljes szövege a Magyar Nemzeti Tanács Hivatalos Honlapján, a  címen érhető el.

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.