Találkozó a közös problémák együttes megoldása érdekében

Mgr. Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, Jerasz Anikó, az MNT Végrehajtó Bizottságának elnöke és Lulić Emil, az MNT hivatalának vezetője a helyi tisztségviselőkkel, Jankovich Szilárd tanácsnokkal, Pribilla Attila segédpolgármesterrel, Pelt Ilonával, a VMSZ nyugat-bácskai körzeti szervezetének elnökével egyetemben ma hivatalos látogatást tett Zombor város polgármesterénél, Antonio Ratkovićnál, továbbá résztvettek a Zombor Város Nemzetek Közötti Viszonyügyi Tanácsának megalakításáról szóló döntés prezentációján is.

Az MNT elnöke, Hajnal Jenő magiszter a hivatalos látogatással kapcsolatban a következőket nyilatkozta:

-A választások utáni első találkozónk volt ez a polgármester úrral. Igazából Doroszlón, a nyugat-bácskai és egyáltalán a vajdasági magyarság egyik legfontosabb kegyhelyén már találkoztunk vele és az már egy gesztusértékű együttlétnek számított. Azzal, hogy ott jelen volt, együttérzett velünk, együtt ünnepeltünk, előre jelezte, hogy ez a mai találkozó azokat a kérdéseket vethette fel, amelyek megoldásra várnak, amelyek sem a zombori önkormányzattól, sem a Magyar Nemzeti Tanácstól nem függnek, hanem együtt, közös erővel kell őket megoldani. Ami napirendre került témaként, az mindenek előtt a legfontosabb fejlesztések, az itteni magyar közösség erősítése, építése. Így került sor a bezdáni színházépületnek a végleges megoldására, amelyben sem Zombor város, sem pedig az MNT ebben a pillanatban nem tud úgy cselekedni, ahogyan azt szeretnénk. A problémát illetően most megoldásokra találtunk, amelynek nagyon örültünk és mindezt nagyon jónak ígéretesnek tartjuk.

Fontosnak tartjuk azt is, hogy egy közösségben az anyanyelv használata, a hivatalos nyelvhasználat minél erőteljesebben jusson kifejezésre. Ennek egyik formája a fordítás megoldása. Fölkínáltuk a polgármester úrnak egy olyan szoftver alkalmazását, amely hálózatba szervezi a fordítókat, mégpedig olyan formában, hogy azok, akik mindebbe bekapcsolódnak, a lefordított dokumentumokat készen kaphatják meg és a teljes applikációs rendszert, annak műszaki feltételeivel együtt a Magyar Nemzeti Tanács biztosítani tudná.

Lényeges volt arról is beszélni, hogy hosszú évek óta Zombor város, akarata ellenére nem tudta érvényesíteni a Magyar Nemzeti Tanácsok támogatására való jogát. Erre is keressük a megoldást és javasoltam, hogy a többi Nemzeti Tanáccsal együttesen keressünk olyan egyeztető megbeszélés keretébeni megoldásokat, amelyek lehetővé teszik, hogy a város eleget tegyen ennek a kötelezettségének.

Ami ugyancsak nagyon meghatározó, hogy a Nemzeti Tanácsok által kiemelt jelentőségű intézményeknél, ahol a Tanácsnak kell jelölteket állítania, ott ebben egységes megállapodás szülessen, ez minél gördülékenyebb és elfogadhatóbb formában történjen.

Lényegesnek tartottam elmondani még, hogy a falusi könyvtárak sorsa néhány évvel ezelőtt, az akkori megszorítások alatt, milyen helyzetbe került. Mi azt látjuk, hogy nemcsak a könyvtárak sorsát kellene megoldani, hanem a művelődési élet átszervezését és azokat a kulturális, kis helyi szellemi központokat megújítani, amelyeknek a hiányát nagyon megérzi minden közösség. Elérkezett a pillanat, hogy ezen a szinten is úgy tudtunk beszélni, hogy mindennek a megoldását mindkét fél keresi- hallottuk az MNT elnökétől.

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.