Korszerűbb egészségügyi alapellátást- VÁLASZTÁSOK 2020- Magyar Szó

Dr. Úri Emese általános szakorvos, a zombori Dr. Đorđe Lazić Egészségház igazgatója, a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági képviselőjelöltje munkája során is bizonyította, tevőlegesen fellép az egészségügyi alapellátás, továbbá annak kis településeken való biztosítása, a hivatás egyéb fontos céljai és a magyar (szórvány) közösségek ügyei mellett. Meggyőződése szerint a VMSZ az a párt, amely kellőképpen kiáll a magyar közösségek érdekeiért.

Milyen célok nyomán hallatja a hangját mint képviselőjelölt?

– A vállalás annak a tapasztalatnak az alapján született, hogy immár hetedik éve vezetem a zombori Egészségházakat és azt tapasztalom, hogy ha nincs ráhatásunk a politikai vezetésre, akkor nagyon nehezen tudjuk kivitelezni az ötleteinket, illetve megfelelő módon irányítani az intézményt. Függetlenül attól, hogy a szakmámat tartom elsődlegesnek és legfontosabbnak, az életben a döntő változásokat csak úgy lehet véghezvinni, ha megfelelő összeköttetési rendszert tud kiépíteni az ember. A VMSZ kiváló érdekképviseleti rendszert alkalmaz, és intézményvezetőként a személyes tapasztalatom, hogy erre támaszkodni lehet. Az egészségügyi ellátásban háromszintűség van jelen, az alapellátás, a közkórházak és a klinikai központok szintje. Az Egészségház, amelyet vezetek, olyan intézményforma, amely az egészségügyi alapellátást biztosítja az emberek számára. Ennek fontosságát kiemelten hangsúlyoznám minden alkalommal. Lényeges, hogy az embereknek a lakóhelyük közelében legyen elérhető alapellátás. A következő időszakra nézve nagyon fontos mindennek a megerősítése. Határozott véleményem, amelynek hangot is adok, hogy az alapellátás leépítése nem jó irány, ellenkezőleg, felemelni, erősíteni kell, diagnosztikai eszközökkel, felszerelésekkel. Ha így állunk a probléma megoldásához, akkor sokkal előbb tudjuk biztosítani a jó egészséget sok ember számára. Természetesen a közkórházaknak is abszolúte megvan a funkciójuk. Örülök annak, hogy az elkövetkező években a zombori kórház is felújításra kerül, a szabadkai és a zentai közkórház szintén. Ennek fontossága egy nagyon gyakorlatias pillanatban nyilvánult meg, most, a COVID–19 idején. Az egészségügyi dolgozók szintén nagyon derekasan helytálltak. Nagyon fontos, hogy ezt a hozzáállást, gyakorlatot továbbvigyük, és javítsunk az egészségügyi dolgozók környezetén, az egészségügyi intézmények kinézetén, felszereltségén, mert ezáltal bármilyen más hasonló helyzetben kedvező eredményeket tudunk felmutatni. Ami a jövőben szintén fontos, a harmadik szintű ellátás, a Vajdasági Klinikai Központ felújítása. Nagyon fontos, hogy egy jól felszerelt, jó szakemberekkel dolgozó klinikai központba tudjuk utalni a betegeinket.

Hol tart jelenleg a megvalósult eredmények, újítások szempontjából a zombori Egészségház, az egészségügyi helyzet?

– Zombor város tizenöt falujában tizennégy esetében mindennap ott van, jelen van az orvos. A tizenötödikben, ahol 300 lakos él, hetente kétszer. Ez továbbra is nagyon fontos, mert a lakosság számarányának csökkenése nem egyenlő az ott élők igényeinek csökkenésével. Sajnos a falvakban sok az egyedül élő idős ember, tehát itt már a szociális problémákat is enyhítjük azáltal, hogy kint van az orvos. Mindezt nehéz megoldani, de meg kell találni a módját, hogy minél több kis települést behálózzon az egészségügyi ellátás. A szakembereket is motiválni kell, hogy mindezt vállalják, ezzel együtt akár a
pluszmunkát is. Az infrastrukturális felújítások szintén minden intézménynek nagyon fontosak. A zombori Egészségházban az elmúlt időszakban megvalósult a központi épület felújításának első szakasza, továbbá a mentős osztály épületének a felújítása. Ezek nagyon fontos részei az egészségügyi alapellátásnak, mert egy lepusztult, rossz kinézetű és funkcionalitású épületben nem lehet minőséges ellátást biztosítani. Az ilyen jellegű beruházásokat tovább kell vinni, és faluszinten is
megtalálni a módját, a standardizált minimumot biztosítani, és annak az infrastrukturális feltételét is megadni.

A fentiek olvasatában egyértelmű, hogy szívügye a hivatása és a közösség, amelynek tagja. Milyen jövőképet irányoz elő egyik és másik tekintetében?

– Mindig is elkötelezett voltam közösségileg, a bánáti szórványból származom, a nyugat-bácskai szórványban élek. Kezdettől fogva szerencsém volt, hogy feltétlen támogatást kaptam a VMSZ nyugat-bácskai körzeti szervezetétől. Mindig tudtam segítséget kérni az önkormányzat felé történő kommunikációban. Ennek nagy jelentősége van. Ezen keresztül az adott pillanatban megjelenő problémákat könnyebben meg lehet oldani. Ami az egészségügyet illeti, a hivatáskép vonzóerejét tudatosan meg kell növelni. Minél több magyar ajkú fiatal merjen beiratkozni az orvostudományi egyetemre. Ne féljen attól, hogy itthon tanuljon tovább. Az újvidéki Európa Kollégium egy hatalmas biztonságot ad. A kétnyelvűségtől sem szabad megijedni, előnnyé kell kovácsolni, élni kell vele.

lmt, Magyar Szó

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.