Eredmények és lehetőségek a mezőgazdasági érdekképviselet terén

Február 18- án Zomborban tartott lakossági fórumot a Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége. A fórum során Ótott Róbert, a Tartományi Mezőgazdasági, Víz-és Erdőgazdálkodási Titkárság titkárhelyettese, továbbá Nagy Miklós, a Vajdasági Agráregyesületek Szövetségének elnöke számolt be az aktuális támogatásokról és egyéb újdonságokról. Pilin Endre, a Kupuszinával és Doroszlóval megbízott falugazdász saját tevékenységét ismertette.

A Magyar Polgári Kaszinóban egybegyűlt érdeklődőket és a vendégeket Pelt Ilona, tartományi frakcióvezető helyettes, a VMSZ nyugat-bácskai körzeti szervezetének elnöke köszöntötte.

Ótott Róbert az újítások, az elért célkitűzések témájában hangsúlyozta:

-A négy éves időszak tekintetében az, amit 2016- ban problémaként jeleztünk és célként tűztük ki magunk elé, hogy megoldjuk, annak a java részét orvosoltuk. Egy olyan dolog van, amit a mai napig nem tudtunk megoldani, ez a gazdák nyugdíjalap fizetésével kapcsolatos problémáik. Ez még várat magára és ez az idei év ígéretei között továbbra is ott szerepel majd. Meg fogjuk oldani a nyugdíjbiztosítás problémáját. A célként kitűzött és megvalósított ügyek sorában fontos kiemelni, 2016- van azt mondtuk, beindítjuk az IPARD- programot, hogy a gazdáknak lehetőségük lesz arra, hogy Európai Uniós alapokból is tudjanak forrásokat lehívni és relatív nagyobb fejlesztéseket megvalósítani. Mindezt 2018- ban sikerült beindítani. Ma már a harmadik körös kiírások is megtörténtek, idén további kiírások is megvalósulnak (…) A másik megvalósult választási ígéret a földtörvény szigorítása, annak érdekében, hogy adott pillanatban a külföldi befektetők ne tudjanak földet vásárolni és relatív tőkeerős külföldiek ne tudják a mi vajdasági földterületeinket olcsó pénzért megvásárolni. Sikerült szigorítani a földtörvényt. Olyan szabályrendszert alakítottunk ki, hogy maximum hét hektárig tudnak vásárolni, de csak ha már tíz éve életvitelszerűen itt élnek stb. A másik ilyen elért cél a nők helyzetének megoldása, abban az értelemben, hogy a gazdasággal rendelkező nők eddig nem mehettek szülési szabadságra. Ebben a törvényben történt változás, a nő, aki egy adott mezőgazdasági gazdasághoz tartozik, el tud menni szülési szabadságra, meg tudja valósítani ugyanazokat a jogokat, mint például egy vállalati alkalmazott. Fontos dolog volt még, amely mellett a VMSZ kiállt, a vagyon visszaszármaztatás ügye. Érdekeltek voltunk abban, hogy azok a földek, amelyeket egykor elvettek termelőktől, gazdáktól, azok visszakerüljenek a jogos tulajdonosaikhoz. Ezek a folyamatok felgyorsultak, egyre többen kapják vissza a kérvényezett földterületeiket. A másik ilyen realizált ügy a kistermelői rendelet. Másfél évvel ezelőtt a mezőgazdasági miniszter aláírta a kistermelői rendeletnek az állati eredetű termékekre vonatkozó szabályzatát. Mindez azt jelenti, hogy húst, tejet, tojást egyszerűbb feltételek mellett tudnak a gazdaságok otthon feldolgozni. A múlt héten megszületett a növényi eredetű élelmiszerekre is ez a rendelet. Ez azt jelenti, hogy kisebb gazdaságok, kisebb mennyiségben lisztet, dzsemeket, paradicsomlevet, egyéb más növényi eredetű terméket házilag el tudnak készíteni, otthon, háztól vagy piacokon, vásárokon eladni. Attól kezdve, hogy bejegyzik ezt a tevékenységüket, nem fogja büntetni őket senki. Ez a kistermelői szabályzat rendezi ezeket a kistermelői módokat. Ehhez hasonló lakossági fórumon merült fel a másik probléma, ami azóta megoldódott, ez a mezőgazdasági gépek (csatolható és húzott eszközökre vonatkozó) bejegyzése. A sorban szeretném még említeni a nyugdíjbiztosítást, amelynek a problémája még fennáll (…) Olyan ígéretet kaptunk a kormányfőtől, hogy ez év szeptemberében megoldódik ez a helyzet és az általunk javasolt módon oldódik meg. Van még egy fontos dolog, amely megoldásra került, az idénymunkások helyzete. Oda jutottunk, hogy az elmúlt másfél évben lehetőség van arra, hogy a gazda bejelentse az idénymunkást, minimális járulékot fizessen utána napi szinten. Mindez azt eredményezi, hogy a munkásnak azokra a napokra van betegbiztosítása-hallottuk a tartományi titkárhelyettestől, aki a minisztérium és a tartomány nyújtotta aktuális lehetőségekről és pályázatokról is beszámolt fórum során. Mindezek részletei megtalálhatóak a tartomány, illetve a minisztérium honlapján.

Nagy Miklós elmondta, az Agráregyesület Szövetségének kupuszinai és doroszlói falugazdászához, Pilin Endréhez szintén lehet fordulni, akár a pályázás, de egyéb ügyintézés és a továbbképzések terén is. Az Agráregyesület Szövetségének elnöke hangsúlyozta, amennyiben egy-egy adott település, közösség helyben igényli a falugazdász szolgálatait, fogalmazza meg ezt az igényt, nyújtsa be és a Szövetség elbírálja, lehetőségei szerint teljesíti azt. Teszi mindezt annak fényében, hogy a Magyarország kormánya által támogatott falugazdász hálózati program bővítését tervezi a jövőben is.

Pilin Endre falugazdász ismertette tevékenységét, biztatta a gazdákat, bátran forduljanak hozzá. A pályázatírási, ügyintézési teendők mellett például szakmai kirándulások, előadások szervezésében, továbbképzésekben és a Prosperitati Alapítvány legújabb, online- gazdaképzésében is közreműködik, segítséget tud nyújtani.

A lakossági fórum további részében a jelenlévő gazdák fogalmazták meg kérdéseiket az előadók felé.

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.