Évi közgyűlést tartott a doroszlói magyar művelődési egyesület

Évi közgyűlést tartott a doroszlói Móricz Zsigmond Magyar Művelődési Egyesület.

Király Szilárd elnök köszöntötte a jelenlevő tagságot, szakcsoportvezetőket, a vendégeket, a helyi és baráti civil szervezetek, egyesületek képviselőit. Megválasztották a munkaelnökséget, Pelt Ilona (elnök), L. Móger Tímea (jegyzőkönyvvezető), Klemm Valéria, Pelt Ferenc (hitelesítő tagok) személyében.

Király Szilárd elnöki beszámolójából egyebek mellett megtudtuk, tavaly februárban megtartották az évi közgyűlést. Március 15- i műsort és koszorúzást tartottak. A néptáncos csoportok a fúvószenekar tagjaival együtt résztvettek, a szemléken kívül különböző népművészeti eseményeken, vendégszerepléseken, itthon és külföldön. Az egyesület fogadta a kupuszinai színjátszókat. Filmbemutatókat tartottak az irodalmi csoport és a Kuckó Gyermeksarok közös szervezésében. A Bethlen Gábor Alap támogatásával felújították az ablakokat az egyesület épületén. Halfőző versenyt tartottak. Az egyesület résztvett a Szent István- napi kenyérszentelő ünnepségen Zomborban. Szüretbált tartottak, vendégszereplőkkel együtt. Az irodalmi csoport szervezésében a Kuckóval közösen több irodalmi estet tartottak. Nagytakarítást szerveztek az egyesület termeiben. Novemberben megtartották a Négyesfogat megbeszélést, mint házigazdák. A karácsonyi műsort közösen szervezték a Petőfi Sándor Általános Iskolával és a Kuckóval.  Munkaakciót szerveztek a szomszédos telek kitakarítására, a tűzifa gyűjtésére. Mulatós bált tartottak. A Négyesfogat idei házigazdáiként záróműsort szerveztek sikeresen. A vándorzászlót átadták a szilágyi József Attila ME képviselőinek. Megalakult a Doroszlói Települési Értéktár Bizottság. Gellér Eszter lett az elnöke, az egyesület szakcsoportjaként működnek majd. Megtartották a leltárt. A tagsági díj begyűjtéséhez  befizetőlapokat küldtek ki, önkéntes adományokat is tisztelettel fogadnak.  Dosztán László és idősb. Szabó Elek mesterek elvégezték a szükséges javításokat, karbantartásokat az egyesület székházában. Az elnök megköszönte minden támogatónak, vezetőségi tagnak, külsős segítőnek, közreműködőnek, együttműködőknek a munkát.

Mészáros László titkár pénzügyi beszámolót tartott. Elhangoztak a szakcsoportvezetők beszámolói. A kis- és középső néptánccsoport munkájáról beszámolt Radics Leonóra, az ifjúsági csoportról Gellér Enikő, aki Novák- Szklenovszki Saroltával közösen vezeti ezt a csoportot, Csernicsek József a zenei szakosztályról, a fúvószenekarról, L. Móger Tímea az irodalmi csoportról, Gellér Zoltán a színjátszó szakcsoportról, Király Etel a Diósi János vezette hagyományőrző csoportról, Gellér Eszter a Települési Értéktárról. A gyűlés további részében program-javaslatok hangoztak el.

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.