Bajtársak, tagtársak találkozója- Közgyűlést tartott a doroszlói Önkéntes Tűzoltó Testület

A doroszlói Önkéntes Tűzoltó Testület megtartotta a sorrendben 117. évi közgyűlését.

Hegybeli Mária elnök köszöntötte a jelenlevő tagságot, a vendégeket. Az elhunyt bajtársak, különös tekintettel Papp Gábor, egykori oszlopos tag emléke előtt egy perces néma felállással tisztelegtek.

Megalakult a munkaelnökség, Tancsik Ferenc, Szklenovszki Korinna, Hegybeli Mária személyében. A jegyzőkönyvet Kovács Géza vezette, a két hitelesítő tag Gellér Zoltán és Komáromi József volt.

Az elnöknő beszámolót tartott az elmúlt év tevékenységeiről. Elhangzott, leltárt végeztek, begyűjtötték a tűzoltó járulékot, elvégezték a háztartások tűzvédelmi ellenőrzését, a tűzoltó jármű műszaki ellenőrzését. Résztvettek a Gyertyaszentelő Boldogasszony- napi ünnepi szentmisén. Tartottak évi közgyűlést és bált. Megünnepelték a tűzoltóság védőszentje, Szent Flórián napját. Júniusban fogadták és ünnepelték az általános iskola végzős diákjait. Résztvettek a községi tűzoltó versenyen. Ellenőrzés céljából begyűjtötték a tűzoltó készülékeket, elvégezték a mezőgazdasági gépek tűzvédelmi ellenőrzését. Júliusban, az aratás ideje alatt őrködtek a határ fölött. Augusztusban résztvettek a Négyesfogatos falvak baráti találkozóján, Szilágyin. Elhárítottak, lokalizáltak két tűzesetet. Szeptember elején a szentkúti, a Kisboldogasszony- napi búcsúban, továbbá a szüretbáli körmenet alkalmával irányították a forgalmat. Egész éven át látogatták a baráti testületek és civil szervezetek rendezvényeit, kivették részüket az új Zombor városi Tűzoltó Szövetség megalakulásából, munkájából.

Hegybeli Mária megköszönte a Holló Farm, a Hektár, a Varga Farm segítségét, a Bethlen Gábor Alap támogatását. Továbbá ismertette a jövő évi terveket. Megtudhattuk a hagyományos események és tevékenység mellett a Négyesfogatos Tűzoltó Testületek Baráti Találkozójának szervezési feladatai is rájuk várnak idén. Ezt követően pénzügyi beszámoló és tervezet hangzott el.

Konc Ferenc az ellenőrző bizottság beszámolóját ismertette. Elmondta, a Testület a céloknak és a rendeltetésnek megfelelően működött, pénzügyi és tevékenységi szempontból egyaránt.

A hozzászólások idején a vendégek, a baráti Testületek képviselői fejezték ki dicséretüket, jókívánságaikat, továbbá a közgyülés megvitatta az aktuális változásokat, problémákat.

A közös ebédet (szakácsok: ifj. Gyurgyovics Ferenc és segítői, Gellér Zoltan és Cvijanović Simo) követően a doroszlói Testület tagjai a hagyományos Tűzoltó bál rendezvényre készültek, mulatságon vettek részt, több vendéggel és helyi, illetve vidékről érkező résztvevővel egyetemben.

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.