Jódal Rózsa Herceg János-díjas- Magyar Szó

A Vasagyi Mária író, Sinkovits Péter író és Fekete J. József író (a zsűri elnöke), összetételű bírálóbizottság augusztus 22-én született egybehangzó döntése alapján a zombori Bielitzky Károly Városi Könyvtár a 2019. évre szóló Herceg János Irodalmi Díjat életművének jelentősége elismeréséül Jódal Rózsa írónak adományozza.

Indoklás: Jódal Rózsa sokoldalú prózaíró, témaválasztása gazdag, nem különben változatos elbeszélői megszólalása. A bírálóbizottság az elismerés odaítélésekor szem előtt tartotta több kötetben sorjázó elbeszéléseit, regényeit, hangjátékait, meséit, nemkülönben színi- és irodalomkritikáit. Tekintetbe vette, hogy az írónő huzamos időn át közvetlenül képes megszólítani ifjú és felnőtt olvasóit, elbeszélői világában pedig egyenlő súlyban ábrázolja a múlt és a jelen problematikáját, mindezt a szerelem, a szenvedés, a rossz, a romlás, a pusztulás, a nyomor és a művészi lét prizmáján keresztül szemlélve és ábrázolva. Prózaművészete párbeszédben áll Herceg János alkotói szellemiségével – áll a bírálóbizottság tájékoztatójában.

Magyar Szó napilap

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.