,,Elsődleges célom, a tanulók érdekeinek szem előtt tartása”

nevtabla-kozeli

Augusztus 18- án lépett érvénybe a határozat, amely szerint a gombosi József Attila Általános Iskola új igazgatója, Blagojević Mária. Az osztálytanítói, hetedik fokozatú, illetve könyvtárosi végzettséggel rendelkező, Gomboson élő, a helyi közösségi életben aktívan résztvevő (egy mandátumban volt a helyi tanács elnöke) intézményvezető az iskola helyzetéről, a tervezett működésről nyilatkozott:

-Az én esetem közel sem szokványos. Elődöm, aki négy mandártumban, vagyis tizenhat éven keresztül töltötte be az intézményvezetői posztot, meglehetősen nehezen (kollektíván belüli- és sajtóhadjáratot indítva) fogadta, az iskolaszék, a tartomány, a minisztérium, sőt a községi tanfelügyelet döntését, amely szerint engem nevez(het)nek ki a gombosi általános iskola élére. Megjegyzem, huszonnégy éve vagyok meghatározott idejű (!) munkatársa az intézménynek, hol osztálytanítói és/vagy könyvtárosi, hol pedig szaktanári munkakörben.

Kinevezésemet követően a tanári kar összetételében nem eszközöltem nagyobb változásokat, a fentiekben említett elődöm jelenleg is az intézmény dolgozója,  az iskolapedagógusi munkakört látja el.

Igazgatói mandátumom kezdetén, az első napokban gyakorlati problémával, egy csőtöréssel, beázással szembesültem. Természetesen, mesterek segítségével azonnal orvosolni kezdtük a gondot, helyrehoztuk a szóban forgó hat mosdó állapotát. A következő lépés a finansziális helyzet rendezése volt, költségvetés- újratervezést kellett eszközölnünk.

Blagojević Mária igazgatónő

Ami rendkívül pozitív dolog, hogy az évet ajándékátvétellel kezdhetik a tanulók, a Magyar Nemzeti Tanácsnak köszönhetően Gomboson is beiskolázási tanszercsomagokkal indították a tanévet az elsősök.

kintA gombosi József Attila Általános Iskolának jelenleg egy összevont magyar tagozata van, az első és a harmadik osztály. Ketten iratkoztak elsőbe és öt harmadikos van, így heten vannak összesen. A szerb tagozatra tizenhárom elsős iratkozott, közülük mind roma nemzetiségű. A magyar tagozaton első alkalom, hogy idén nem nyílt ötödik osztály, így van hatodik (hét tanuló), hetedik (két tanuló), nyolcadik (hét tanuló) és második (hat tanuló), illetve negyedik (hét tanuló) különálló osztály. Elégedett vagyok, ami az összlétszámot illeti, 120 fölött van a tanulóink száma- tudtuk meg.

A 2018- as év magyar elsősei, tanítónőjükkelA két magyar tagozatos elsős, a tanítónő társaságában…

interju-ketten-jobb

A leendő fejlesztésekről, változásokról az igazgatónő a következőket mondta:

Mindenek előtt megindul a pályázatok állandó lekövetése. Sor kerül a tavaly, tartományi támogatásból felújított fűtési rendszer üzembe helyezésére, a  további fejlesztési fázisok véghezvitelére.

Ami a tantestületi együttműködést illeti, az első ülés alkalmával arra kértem a kollégákat, hogy próbáljunk meg nagy család módjára, nyíltan együttműködni. Azt kell mondjam, a kollektívát illető pozitív változás máris érezteti hatását. A legfontosabbnak a gyerekek érdekeit tartom. Szeretnék lehetőséget biztosítani számukra anyaországi kirándulásokra, cserediákprogramokra, Továbbá azt kívánom elérni, hogy a község területén egyedüli magyar általános iskolai intézménykényként nagyobb elismertségre tegyen szert a gombosi József Attila Általános Iskola. Nagy gondot fordítunk majd az oktatás fejlesztésére, amennyire csak ez lehetséges, szaktanárokat biztosítani, viszont a meglévő  kádereket is megtartani. Az intézmény a múltja, a több innen indult neves tudóssal, művésszel, szakemberrel együtt, de épületének nagyságát és kinézetét tekintve is méltó arra, hogy színvonalas módon megőrizzük rendeltetésének. A működés szempontjából nagyon fontos, hogy jó közhangulat legyen, a tanulók, tanárok, szülők együttműködése során. Továbbá szeretném, ha a gombosiak azt érezhetnék, az általános iskola kapui minden jószándékú ember felé nyitottak. Továbbra is nagy szükségünk lesz a tartományi és egyéb támogatásokra. Együttműködünk majd a falu civil szervezeteinek, egyesületeinek tagjaival, sőt a helyi vállalkozókkal is. Így például máris a gombosi Bekker pékséggel, ahonnan az uzsonna érkezik, valamint a falu központjában lévő Ares nevű üzlettel, ahol az egyéb szükséges eszközöket szerezzük be.

blagojevic-beszel

panno

kint-bejarat-jobbSoron következő aktivitás lesz, hogy bekapcsolódunk a többi nyugat-bácskai magyar nyelvű általános iskola sorába és a gombosi József  Attila Általános Iskola alsósai is résztvesznek a Magyar Nemzeti Tanács által szeptember 13- ra szervezett újvidéki kiránduláson- hallottuk Blagojević Máriától.

Kapcsolódó GALÉRIA: http://nyugat-bacska-portal.info/wppg_photogallery/gallery422/

 

 

 

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.