Kevés pénzből sokat-Aktív négy év áll a bezdáni helyi közösség mögött-Magyar Szó

A nyugat-bácskai Bezdán kiváló természeti és lokációs adottságokkal rendelkezik. Ahogy a Wikipédia ismertetőjében is olvashatjuk, a település 17 kilométerre északnyugatra, a Duna bal partján fekszik. Itt torkollik az 1793–1802 között épült Ferenc-csatorna a Dunába. Akár csak egy szigetet, vizek veszik körül. A környék és a település jellegének egyik meghatározója a sok lombhullató erdő, ami területének több mint 10 százalékát fedi. A település határában folyik a Kígyós-főcsatorna. Bezdán és a horvátországi Kiskőszeg (Batina) falu között egy híd is van, amely összeköti a két országot, itt van a határátkelő is.

A helyiek a lehető legkülönbözőbb módon próbálják kiaknázni a rendelkezésre álló környezeti adottságokat.

get_img

Ispánovics József fotója

A bezdáni helyi közösség tanácsának tagjai mögött aktív és eredményes mandátum áll. A HK leköszönő elnöke, Mátyus Erzsébet, a jól végzett munka örömével nyilatkozott az elmúlt időszak jelentős fejlesztéseiről, közösségépítő eredményeiről:

– A helyi közösségnek csökkenő a hatásköre, és a rendelkezésre álló költségvetés ellenére a bezdáni helyi tanács nagyon hatékony munkát végzett az elmúlt négy év során. Az évi költségvetés az utolsó két évben történő drasztikus csökkenése (2014. = 7.210.000 dinár, 2015.= 7.345.000 dinár, 2016. = 7.573.000 dinár, 2017. = 6.088.000 dinár, 2018. = 4.565.000 dinár.) dacára az eltelt négyéves mandátum alatt jelentős eredményekkel büszkélkedhetünk. Két, eddig földes  utcaszakasz aszfaltozása (Proletár, Temető utca, továbbá a Csatornapart megrongálódott része, összesen 364 méter hosszúság), hét utca földes szakaszainak apró kővel történő rendszeres szanálása zajlott, összesen több, mint 1 kilométer hosszan. Megnyitottuk az Olimpikonok parkját (emléktábla, ötkarikás virágoskert, sétány, zöldövezet, fák, mind a hét olimpikonunknak külön elültetett fa, emléktáblával). Elvégeztük Nepomuki Szent János szobrának felújítását, körülötte a teljes lépcsőzet és korlát kiépítését, és minden évben május 16-án megemlékezést tartunk, a római katolikus egyházközséggel karöltve. Megtörtént a járdák betonozása, a bankautomata, a posta, az iskola, a helyi közösség előtt, valamint az alsó temető bejárata, a Testvériség-egység utca két fontos átjárója, összesen több mint 400 négyzetméteres terület. Elvégeztük a helyi közösség épületének teljes karbantartását, meszelését, laminátozását, új PVC- bejárati ajtó beépítését, ablak-, ajtó-, kerítés festését, a tető javítását, a központi fűtés bevezetését a teljes épületben. Új székeket vásároltunk a nagyterembe, új számítógépekkel gazdagodtunk, áramfejlesztőt vásároltunk a kinti munkálatok elvégzéséhez, továbbá vettünk kézi kaszálókat is.

get_img (1)

A közterületekre harminckét új szemeteskannát helyeztünk ki, a falu szinte minden pontján, biciklitartókat helyeztünk el a falu több frekventált részén, húsz új pad került ki, és a régieket is felújítottuk.

A bezdáni Vodovod jogi és anyagi támogatását sikerült megvalósítanunk (projektek készítése, új vízórák megvétele, vízanalizálások végzése, karbantartás) és nem utolsósorban, harminc év rendezetlenség után, mi állítottuk helyre a Vodovod jogi státusát, amely által Bezdán közvállalatként tudhatja magáénak a vízművet. Ez az eredmény egyedülálló Zombor Város tizenöt települése területén (ugyanis a további tizennégynek nincs közvállalata).

Milliós összeg feletti értékben folyamatosan történt a falu nyílt esővíz-levezető árkainak a karbantartása a kritikus helyeken, 600 m hosszan, és az elzáródott átjárók átfúvását is elvégeztük. Hasonlóan nagy összegben történt a négy év során a Monostor úti szeméttelep tisztítása, és évi rendszerességgel a Tisztaság hónapja – lomtalanítás elnevezésű akció, összesen 250 nagyméretű konténer kihelyezésével az utcákban. Továbbá fedett autóbuszmegállót helyezett ki a város az alsó buszmegállóban, a HK kérésére. Rendszeres útpadka-karbantartást folytattunk az egész falu területén, fázisokban, minden évben egy-egy szakaszon, összesen több mint 5 kilométer hosszan. Négy új parkolót építettünk a fő utcán, ezzel sok évnyi parkolási problémát oldottunk meg, összesen 110 méter hosszan (ezeken negyven autó parkolása lehetséges). Nagy reflektort helyeztünk el a katolikus templom elé, amely így esténként fényárban úszik.

get_img (2)

A csatornaparti móló nagyjavításon esett át, a fürdőzők örömére. Öt körülkövezett virágoskertet hoztunk létre és virágcserepeket helyeztünk ki, a közterületeken rendszeresen fásítunk, bokrokat ültetünk.

Négy nyilvános ivóvizes kutat építettünk közterületen (a két játszótéren, a központban és a piactéren). Új játszóteret létesítettünk a Zombori úton, így a falunak immáron két játszótere lett, és 2017 és 2018 folyamán tizennégy korszerű játékkomplexummal újítottuk fel mindkettőt, a bezdáni gyerekek és szülők megelégedésére. A biztonság érdekében mindkét játszótéren kamerákat szereltünk fel.

A karácsonyi és újévi faludíszítésben mindig is a kedvünket leltük, 2017-ben, a meglévők mellett, új, ötletes világító dekorációkat vásároltunk és helyeztünk ki a falu központjában, élő karácsonyfát is díszítettünk. Minden év végén télapócsomagokat biztosítottunk a bezdáni kis- és nagyóvodások részére, egyes civil szervezetekkel Télapóvárást szerveztünk a falu központjában, a katolikus templomban újévi koncertet és ünnepséget a helyi közösségben, a bezdáni civil, sport, egyházi, kulturális és egyéb létesítmények és intézmények képviselőivel közösen.

Rendszeresen eltakarítottuk a havat a falu egész területén.

Sikeres pályázatainknak köszönhetően, a tartománytól elnyert összegekből, a négy év alatt több mint negyven kétnyelvű (magyar és szerb) útirányjelző, informatív és közérdekű táblát helyeztünk ki Bezdán területén, és idén is nyertünk pénzt további kétnyelvű táblák kihelyezésére (ezek lebonyolítása folyamatban van.)

get_img (3)

Aktívan, és amennyire lehetőségeink biztosították, anyagilag is részt vettünk a falu civil, sport, kulturális és egyházi jellegű rendezvényein. A legjelentősebb ünnepség, amely 2014-ben és 2015-ben a helyi közösség hathatós támogatásával, 2016-tól pedig a bezdáni HK kizárólagos szervezésében zajlik, egyes civil szervezetek segítségével, az a Hármastalálkozó, amely rendkívüli módon sikeres és egyedülálló rendezvénysorozatnak számít falunkban. Tizennégy éves tradícióra visszatekintve, évente egyre nagyobb népszerűséggel, hazánkból és jórészt külföldről, Horvátországból és Magyarországról, mintegy 7000 látogatóval.

Az évek alatt különös jelentőséget tulajdonítottunk a külföldi testvér-települési kapcsolatok megerősítésének, elsősorban kulturális téren. Bácsalmással méltó keretek között ünnepeltük meg 2016-ban a testvér-települési kapcsolat fennállásának 50. évét.

A HK delegációja minden hivatalos meghívásnak eleget tett, legyen  az szakmai, sport, kulturális, gazdasági, illetve egyéb aspektusú, Bácsalmás, Kiskőszeg, Vaskút, Újbezdán, Bizovac településeket érintően.

A HK kezdeményezésére és közbenjárására három évvel ezelőtt végre  magyar ajkú doktornőt kapott a bezdáni egészségház. Ugyancsak a tanács együttműködésével került falugondnoki szolgálat is a településre.

A helyi közösség közbenjárásával immáron négy éve működik a Kuckó Gyermeksarok bezdáni csoportja, az óvodáskor előtti picinyek számára, a gyerekek és szüleik egyöntetű örömére.

Ami a bezdáni HK jövőjét illeti, hasonlóan aktív időszakokban, években reménykedünk – hallottuk Mátyus Erzsébettől.

L. Móger Tímea- Magyar Szó- Hétvége

 

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.