Kezdeményezés a doroszlói temető nagykeresztjének felújításához

Csincsek Antal 1884. febr. 11-én született Apatinban. 1908-ban a mélykúti Szent Joachim Római Katolikus plébánián kezdett káplánkodni. Innen Kishegyesre, majd Szentfülöpre, később Sajkáslakra került. 1929-ben Doroszlóra helyezték, ahol egészen haláláig, 1938 május 18-ig teljesítette Istennek tett szolgálatát. Az 1934-ben Doroszlón járt Batta Péter Az első lépés a néprajzi múzeum megteremtése felé című cikkében így jellemzi a plébánost: „Sajnos, kottázó nem volt velem, s így a község aranyszívű papját, Csincsek Antal plébános urat kértem meg, hogy alkalomadtán készítse el e dalok kottáit is. Ez nap különben – mint említettem – Nagyboldogasszony napján búcsú volt a Szentkúton. A Szentkút a doroszlói híres csodatevő hely, ahová három-négy napi járóföldről is zarándokol az ájtatos magyar nép. S a plébános ez nap ott volt elfoglalva. De megígérte, hogy mindenben szívesen lesz segítségünkre.”A Doroszlón szolgálatot tevő plébános nevéhez fűződött az úgynevezett Pap-tanya építése, amit 1975-ben sajnos a határrendezéskor lebontottak.

dor-nagykeresztStock János fotója

Csincsek Antal plébános emlékét ma a doroszlói temetőben felállított nagykereszt őrzi. Itt szoktak megemlékezni Mindenszentek és Halottak Napján a hívők a helyi plébánossal karöltve – imával és énekekkel –a doroszlói temetőben vagy a távoli idegenben eltemetett hozzátartozóikra. Mivel a kereszt nagyon rossz állapotban van, Diósi János kezdeményezésére összeült egy bizottság, amely a kereszt teljes felújítását tűzte ki célul, amennyiben sikerül elegendő adományt összegyűjteni a felújításhoz. A bizottság tagjai: Diósi János, Id. Gellér Balázs, Tancsik Ferenc, Stock János, Pelt Ilona, Szitás Mária, Lennert Móger Tímea és Wilhelm József.

Mivel a temető jelenleg a Prostor közvállalat fennhatósága alatt áll, megtörtént az engedély kérelmezése is a felújításhoz, amit jóváhagytak.

Az adományokat kétféleképpen gyűjtik, hazai folyószámlára:

dor-kereszt-szamla

E képen mellékelt kitöltési módon,  továbbá a következő devizaszámlára: Dečiji Kutak ,,Kucko”, számlaszám: RS35355000320010872260, SWIFT KOD: VBUBRS22, illetve várják és fogadják személyesen, Diósi Jánosnál. A későbbiekben téglajegyek segítségével szeretnék visszaigazolni, ki mekkora összeggel járult hozzá a felújításhoz. Amennyiben a kezdeményezés pozitív visszhangra talál a falubeliek és az innen elszármazottak között, akkor a felújítást még idén, Mindenszentek napjára szeretnék elvégezni.

 

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.