Magyar Életfa díj, Aranyplakett, Plakett- A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség várja a felterjesztéseket

Erős és élő közösségeink – egyáltalán a lehetőségek és feltételek – megteremtésében, a közösségek megmaradásának embert próbáló munkájában egyének, csoportok, társulások, intézmények vagy egész intézménnyel felérő személyek szolgálnak. Sokszor és legtöbbször erejükön felül, mérhetetlen alázattal, elhivatottsággal, mély és tántoríthatatlan hittel abban, hogy van még mindig keresni és kutatni való, s hogy a szülőföld marasztaló és egyben megtartó. Köz- és közösségi szolgálat ez, értékteremtés, csendes és dolgos munka, megszámlálhatatlan gondolatnak, a ragyogó álmok utáni vágynak, a hatni, az alkotni, a gyarapítani gondolatiságának, az effajta értékrendnek a tettre váltása. Élet- és értékszeretet, amelyben benne munkál az a remény is, hogy az mások számára is fontos.

A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség életműdíja, a Magyar Életfa díj, a példaértékű életpályák, pályaívek elismerésére alapított Plakett és a Kárpát-medence magyar közösségeiért vállalt és végzett hiteles őrző és teremtő munka elismeréséül létrehozott Aranyplakett arról a kötelességről és felelősségről beszél, hogy az ilyen, ezen életművek és életpályák mellett nem mehetünk el szótlanul. Arról kell, hogy szóljon, hogy az évtizedek küzdelmeit, tanítói munkáját, alkotói, művészi pályáját, a mindennapi tenni akarást és annak hitét méltóképp köszönjük meg, az előtt méltóképp tudjunk elismeréssel adózni. Hisz mindennapi hitükkel különlegesen sokat adtak mindnyájunknak. Őnélkülük közösségünk, értékrendünk és értékszeretetünk messze került volna, messze kerülne álmától, vágyaitól, erejétől – attól is, hogy emelt fővel előre láthassunk.

A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség a fenitek alapján idén is kéri a civil és művelődési szervezeteket, intézményeket és egyúttal magánszemélyeket, hogy segítsék az érdemes és kimagasló személyi, egyesületi és csoportban elért teljesítmények megbecsülését és méltó elismerését. Tisztelettel kéri, hogy amennyiben a népzene, a néptánc, a közművelődés, a népművelés, a néprajz, az anyanyelvápolás, a pedagógusi, a kutatói munka, a színházművészet, a versmondás, a bábművészet, az irodalom, a hangszeres zene- és kórusművészet, a képző- és iparművészet, a művészettörténet, a tárgyalkotó népművészet, a film- és fotóművészet, a mozgóképkultúra, az építőművészet, a történészi kutatások, a közösségi és kulturális emlékezet- és a helytörténet-kutatás terén, közösségünk összefogásáért és formálásáért, a nemzeti összetartozás erősítéséért, kulturális identitásunk gazdagodásáért, a nemzettudat fejlesztéséért végzett tevékenységet és teljesítményt méltónak találják valamely díjra, úgy éljenek a felterjesztés lehetőségével.

Az írásos felterjesztéseket, amelynek tartalmaznia kell az elismerésre javasolt személy/szervezet rövid pályarajzát, a javaslat indoklását, továbbá a felterjesztő és felterjesztett adatait (telefonszám, postai cím, villámpostacím), legkésőbb 2017. december 8-áig kérik elküldeni Word-formátumban a vamakult@mts.rs e-mail címre, valamint nyomtatott formában – aláírva – postai úton a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség címére (Kossuth Lajos tér 4., 24000 Szabadka). A felterjesztéseket – kéri a kiíró – legfeljebb kettő A4-es gépelt oldal terjedelemben tegyék meg.

A döntést a beérkezett felterjesztések alapján a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség Elnöksége 2017. december 15-éig hozza meg.

Az elismeréseket 2018 januárjában Zentán, a Magyar Kultúra Napja délvidéki központi ünnepségen nyújtják át a díjazottaknak.

Magyar Életfa díj

A díjjal – amelyet a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség 2003. július 22-én alapított – minden évben legtöbb négy olyan személyt kívánnak kitüntetni, akiknek életműve – legalább negyvenéves tevékenysége – a délvidéki magyar kultúra, illetve közművelődés valamely ágához kapcsolódik, és ezen a területen maradandót alkotottak. A díj Nemes Fekete Edit szabadkai keramikusművész Életfa című kerámia faliképéből és egy vajdasági magyar képzőművész által készített egyedi oklevélből áll.

Aranyplakett

Aranyplakett kitüntetésben olyan személyek/egyesületek/csoportok részesülhetnek, akik áldozatkész tevékenységükkel hozzájárultak a délvidéki és az egyetemes magyar kultúra, művészet, közművelődés gazdagításához, eddigi életpályájukkal a Kárpát-medencében és a diaszpórában élő magyarság megmaradását, nemzeti közösségünk fejlődését, értékeink gyarapodását szolgálták. A díjat – amely először 2005-ben került kiosztásra – Nemes Fekete Edit keramikusművész azonos nevű alkotása és egy vajdasági magyar képzőművész által készített egyedi oklevél képezi. A kitüntetéssel évente egy kimagasló teljesítményt kíván a díjalapító elismerni.

Plakett

A Plakett díjjal a legalább tizenöt éves tevékenységet kívánják elismerni, s olyan a Vajdaságban élő személyek, valamint a Vajdaság területén működő kulturális, közművelődési és civil szervezetek, szakosztályok részesülhetnek benne, akik tevékenységükkel hozzájárultak a délvidéki magyar nemzeti közösség kultúrájának, művészetének, közművelődésének gazdagításához. Az e díjjal elismert eddigi életpályák – főként a felnövekvő generációk számára – olyan példákként is szolgálhatnak, amely megmutatja, hogy akár egyvalaki, szülőföldjén, szakmai tudása legjavát adva miként és milyen fokon, mértékben tehet, tesz saját nemzeti közösségéért. Az elismerést – amely először 2005-ben került kiosztásra – Nemes Fekete Edit keramikusművész azonos nevű alkotása és a díj odaítélését tartalmazó egyedi oklevél képezi. A kitüntetést évente legfeljebb öt személynek, szervezetnek ítélik oda.

Untitled-1

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.