Összetartva a szórványban- Népkör MMK- Kúla

Vajdaságban a legnagyobb múlttal rendelkező Magyar Művelődési Központ, a kúlai Népkör vasárnap megtartotta sorrendben a 149. évi tisztújító közgyűlését. Lázár Béla a titkári jelentés alatt beszámolt a Népkör 2016. évi munkájáról, a szakcsoportok eredményeiről.

Fenyvesi Jung Mária a pénzügyi jelentési ismertette amelyből kitűnt, hogy pozitív gazdálkodás folyt a kúlai magyarság székházában és közel 144 ezer dináros többletet  valósítottak meg. Pásztor Mária az idei évi munkaterv alatt elmondta, hogy a néptánccsoportok a községi szemléken, Kőketáncon, a nyári Batyu Táborban, továbbá több helyi és vidéki fellépésen résztvesznek. A gyermek és ifjúsági Tini-Actors színjátszó csoport szintén a községi szemlén és a feketicsi Gyermekszínjátszó Találkozón  lép majd közönség elé. A Népkör kórusai a Kóruspódiumon, a Durindón és a Népkör rendezvényein közreműködnek, illetve egyéb helyi és vidéki meghívásnak tesznek eleget az idei évben is.  Az irodalmi szakkör tagjai alkalmi rendezvényekre készülnek lelkesen. A felnőtt és gyermek kézimunka szakkör tagjai minden évben kiállítják szebbnél-szebb darabjaikat a Népkörben több alkalommal, a MIRK-en, a Vajdasági Kézimunkakedvelők Szövetségének kiállításán, de testvérvárosunk, Kalocsa hagyományos Paprikafesztiválján is rendszeresen megjelennek. A könyvtár  heti egy alkalommal, szerdánként várja az olvasókat.  

A jelentések után közel 90 tag jelenlétében a közgyűlés ajánlóbizottsága javaslatára egyhangúlag ismét bizalmat szavaztak Goga Zsoltnak, aki ezentúl is a Népkör MMK elnöki teendőit látja el. Valka Károly alelnöki, Lázár Béla pedig titkári megbízást kapott.

goga-zsolt-elnok

dudas-karoly-kulanA Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnöke Dudás Károly is megtisztelte jelenlétével a közgyűlést, majd felszólalásában elmondta, hogy hatalmas jelentősége van annak, és azt értékelni kell, hogy a magyarság ilyen tevékenyen és eredményesen dolgozik itt a Népkörben. Felhívta a jelenlevők figyelmét a közelgő jubileumra: a kúlai Népkör MMK Vajdaság legnagyobb múltú magyar művelődési központja 1868-ban alakult meg, hosszú éveken keresztül fenn tudott maradni és számos területen fejlődött, a helyi magyarság összetartása érdekében.

Goga Zsolt eddigi és új elnök kihangsúlyozta, cél volt és marad minél több embert, aktivistát bevonni a Népkör különféle tevékenységeibe, de legfőképpen a fiatalokat és a gyerekeket igyekeznek bemozgatni. Megújult a kúlai magyarság székháza, hosszabb idő után új tetőt kapott az épület és annak külső falai meg lettek emelve, hogy majd a tetőtérben alkotó és tároló helységeket alakíthassanak ki. Az idei évben a legnagyobb összpontosítást a 10. Hagyományőrző Nap megszervezésére és a jövő évi 150. jubileum megrendezése jelenti a vezetőség számára.

a-nepkor-mmk-uj-vezetosegeA beszámolók, felszólalások után a közgyűlés nyílt szavazással megválasztotta a választmányi tagokat. Hugyik Pál, Goga György, Burić-Bálint Melinda, Krisztián Zoltán, Hugyik Attila, Fenyvesi-Jung Mária, Jut József, Hugyik Karolina, Fárbás Endre, Tamás Ottó, Jut Olivér, Kozma Ferenc, Fárbás Máté és Ifj. Valka Károly vesz részt a testület munkájában a jövőben.  

A felügyelőbizottsági tagok: Puskás Ferenc, Horhec László és Major András, helyetteseik pedig: Kanyó Antal, Pásztor József és Magyarics János.

A közgyűlés hivatalos részét társalgás és barátkozás követte.

Képek és szöveg: Kozma Lívia

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.