FELHÍVÁS A VAJDASÁGI SZÉP MAGYAR KÖNYV 2016 PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTELRE

A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség az idei évben is felhívja a kiadókat, kiadói tevékenységet is ellátó szervezeteket, hogy vegyenek részt a Vajdasági Szép Magyar Könyv pályázaton, amelyet a Szövetség az év legszebben gondozott magyar nyelvű vajdasági könyveinek társadalmi elismeréseként alapított. A pályázaton a 2016. január 1. – december 31. közötti időszakban megjelent kiadványokkal vehetnek részt.

Az értékelés legfontosabb szempontjai továbbra is a tipográfia, a tördelés, a grafika és a könyvészeti összkép.

A pályázaton a Szerb Köztársaság területén bejegyzett kiadók, kiadói tevékenységet is ellátó szervezetek vehetnek részt a Szerb Köztársaság, illetőleg a Kárpát-medence területén működő nyomdákban előállított kiadványaikkal. A könyvészeti versenyre ugyanakkor társkiadásban megjelent kiadványokkal is lehet nevezni – ebben az esetben szükséges, hogy legalább az egyik kiadó a Szerb Köztársaság területén legyen bejegyezve.

A Vajdasági Szép Magyar Könyv-pályázatra benyújtott kiadványokat a háromtagú kuratórium a díjakat és elismerő okleveleket mindösszesen 7 kategóriában osztja ki:

  • gyermek- és ifjúsági kiadványok,
  • szépirodalmi kiadványok
  • általános iskolai és középiskolai tankönyvek, ezek segédkönyvei,
  • tankönyvpótló és- kiegészítő kiadványok,
  • tudományos és értekező prózai művek, szakkönyvek, felsőoktatási kiadványok
  • művészeti könyvek és albumok,
  • könyvsorozat (legalább három kötet).

A díjszabályzat értelmében, amennyiben a kiadó könyvsorozat kategóriában nyújtja be kiadványait, úgy a könyvsorozatot képező egyedi kötetekkel más kategóriában nem pályázhat. A sorozat első kötetének megjelenési éve nem lehet korábbi 2004-nél. Az a kiadó, amely a Könyvsorozat kategóriában kiírt pályázaton díjat nyer, a könyvsorozatban megjelenő további kiadvánnyal/kiadványokkal – egyedi kötettel, kötetekkel – legelőbb két év múlva pályázhat.

A Vajdasági Szép Magyar Könyv-pályázatra nevezendő kiadványokat 2-2 (két) példányban szükséges eljuttatni a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség postacímére: 24000 Szabadka, Kossuth Lajos tér 4., Szerb Köztársaság.

Pályázati feltétel továbbá a kiírás mellékletét képező nevezési lap kitöltése, amelyet a nevezett kiadványok mellett nyomtatott formában a pályázó bélyegzőjével, valamint a pályázó hivatalos képviselőjének kézjegyével hitelesítve szükséges megküldeni. A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség ugyanakkor felkéri a pályázó szervezeteket, hogy nevezési lapjaikat elektronikus úton is – az office@vmmsz.org villámpostacímre – küldjék meg. Könyvsorozat kategória esetében az egyedi kiadványok pályázási adatlapjától eltérő nevezési lap kitöltése szükséges.

Nevezési, postára adási határidő: 2016. december 30.

A díjakat és az elismerő okleveleket a Magyar Kultúra Napja délvidéki központi ünnepségének keretében, 2017. január 13-án nyújtjuk át a zentai Művelődési Ház színháztermében.

Bővebb információ a +38169/551-82-22-es számon, valamint az office@vmmsz.org villámpostacímen kérhető.

szep_magyar_konyvek

 

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.